In Solidum Advokatfirma gjør det enkelt for deg å snakke med en advokat!

Gode råd skal ikke koste mye penger - ring oss for gratis konsultasjon!

Over en god kopp chai har flere tiår med konflikter og uenigheter latt seg løse. Vi stiller både med varm kopp chai og de gode rådene som hører til!

8 av 10 vet ikke at de har krav på fri rettshjelp. Er du en av dem? Ta kontakt for en uforpliktende samtale - vi hjelper deg igang!

Hva jobber vi i In Solidum Advokatfirma med?

Vi ønsker å nyte vårt arbeid, jobbe med klienter vi liker, henge med kolleger vi liker og gå hjem hver dag med en følelse av ekte tilfredshet – mens det fortsatt er lyst ute. Vi arbeider for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Det kan være alt fra små foretak som trenger forretningsjuridisk bistand til enkeltmennesker som trenger råd og bistand i tvister som angår dem.

Her er et glimt av hva og hvem vi trives å arbeide med

Arv

Arbeidstvister

Forhandlinger

Inndrivelse

NAV

Har NAV-vedtak (les mer) så har vi dyktige advokater på kontoret som kan hjelpe deg.

Nye tjenester

Nå kan du få deg et testament – helt gratis via vårt nye verktøy. 

Les mer her!

Jeg føler at In Solidum virkelig forstår meg og tar vare på meg!

Klient

Hils på advokatene våre

Farooq Ansari

Advokat og grunnlegger

“Vår misjon er å være talerør for de som ikke har en enkel tilgang til juridisk hjelp og senke terskelen for å ta kontakt med advokat. Vi skal gjøre det enklere, bedre og langt mer hyggeligere å komme til et advokatkontor!”

Les mer

Farooq Ansari

Grunnlegger og advokat

Muhammed Saqib Rizwani

Advokat

“Det å møte så mange forskjellige mennesker som jeg er så heldig å gjøre i yrket mitt, gir meg muligheten til å bli en god menneskekjenner.”

Les mer

Muhammed Saqib Rizwani

Advokat

Veronica Viktil

Advokatfullmektig

“Dette yrket har gitt meg mulighet til å bli talerør for de svakerestilte og de med dårlige forutsetninger.”

Les mer

Veronica Viktil

Advokatfullmektig

Hva koster vi?

Du vil finne en helt egen trygghet i å sortere spørsmål og tanker vedrørende dine juridiske rettigheter, ved å benytte deg av en førstegangskonsultasjon. Mange av sakene våre omfattes av ordningen fri rettshjelp, eller så blir de dekket av det offentlige eller din forsikring. Vår timepris varier etter sakens art, omfang og kompleksitet. Vi har priser fra kr. 1200.

Førstegangskonsultasjon koster alltid kun kr 490 hos In Solidum!

Fagartikler

Se alle

Arveoppgjør i Pakistan

I denne artikkelen vil vi gi en redegjørelse av prosessen med å få overført verdier til deg som arving, etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge.

Dekker bilforsikringen advokatutgifter ved tvist med selger?

Har du kjøpt en bil som viser seg å ha mangler og trenger advokatbistand? Bilforsikringen din kan dekke store deler av advokatutgiftene.

Akuttplassering av dine barn etter et akuttvedtak

Har barnevernet truffet et akuttvedtak og akuttplassert barnet ditt? Les om vilkårene og saksgangen her, og ta med deg noen råd for veien videre.

Adopsjon av barn fra Pakistan

Hva skal til for å kunne adoptere et barn fra Pakistan?

Samtaleprosess i barnevernssaker

Les om samtaleprosess som behandlingsform i barnevernssaker

I hvilke tilfeller har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges regning?

Les om hvilke tilfeller du har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av retten.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og ønsker hjelp av en bistandsadvokat?

Les om bistandsadvokatens rolle og hvordan bistandsadvokaten kan hjelpe deg som er fornærmet i en straffesak.

Prosessen ved hjemsendelse av kiste etter dødsfall av norsk-pakistanere i Pakistan

En norsk-pakistaner har dødd i Pakistan, men vi ønsker å bringe kisten til Norge. Les mer om prosessen her.

Barnets rett til å uttale seg i sin egen sak

Våre advokater har lang erfaring med å bistå barn i barnevernssaker. Vi sørger for at din stemme blir hørt!

Krav om tilbakeføring etter barnevernlovens § 4-21

Våre advokater har lang erfaring med å kreve tilbakeføring av barn fra barnevernet

Hvilket ansvar har arbeidsgiver for å undersøke at utenlandske arbeidstakere har gyldig arbeidstillatelse?

Høyesterett avsa nylig en dom som har betydning for deg som arbeidsgiver med utenlandske arbeidstakere

Første sikh-familie fra Afghanistan innvilget asyl i Norge

Les om den første sikh-familien fra Afghanistan som fikk innvilget asyl i Norge, med bistand fra In Solidum Advokatfirma

Det handler først og fremst om mennesker

Omsider har altså flertallet i regjeringen greid å manøvrere sitt moralske kompass der det bør være. Nemlig å beskytte sine egne barn, ikke bare fordi det står i loven, men fordi det føles riktig. 

Er du rammet av NAV-skandalen?

Har du fått avslag på dagpenger? Dette trenger du å vite om dagpenger.

Ruter anmeldte 19-åring – nå snus saken på hodet

19-åring vs Ruter: Delingsbillett-saken snus på hodet. Nå etterforskes Ruter for forfalskning og fabrikkering av bevis. Advokat Farooq Ansari bistår 19-åringen i møte med transportgiganten.

Skriveplass hos et annerledes advokatfirma?

in Solidum Advokatfirma tilbyr skriveplass og originale råd til deg som er litt annerledes – søknadsfrist: 15.11 (…)

Parwin og døtrene endelig gjenforent

Etter tre-års kamp fikk Parwin og døtrene gleden av å gjenforenes. Da alt så som mørkest ut etter avslaget, fikk Parwin hjelp av (…)

Dele-app for billetter er ikke straffbart

Artikkel skrevet av Advokat Farooq Ansari | In Solidum Advokatfirma | Aftenposten  En 19-åring er politianmeldt av Ruter for å ha laget en app som gjør det mulig å dele digitale billetter. Hvorfor...

Parwin-saken: innvilget familiegjenforening

Over to år med saksbehandling, massiv medieomtale og kritikk måtte til før barna til Parwin (30) fikk innvilget familiegjenforening. Vi i in Solidum Advokatfirma (…)

Bror til besvær

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tok beslag i lagringsmediet til filmregissør Rolfsen. Spørsmålet om rettmessigheten av beslaget var blant det som siden verserte i retten!
 

Vår historie

Juridisk rådgivning er viktig, men kanskje ikke alltid så tilgjengelig som vi mener den burde være, særlig for de som aller mest trenger den. I havet av komplisert juridisk tolkning, kan personen bak henvendelsen kjenne på en utilgjengelighet.

Les mer

 I mylderet av tilsvarende juridiske tjenester, så vi at bransjen trengte noe nytt, noe annerledes. Samtidig som vi skulle besitte solid erfaring og tyngde i faget, skulle vi også være oss selv, ekte. Helt uten filter. Som unge visjonære og idealistiske advokater etablerte vi derfor in Solidum Advokatfirma i 2013.

Mange kan oppleve advokater som ”utilgjengelige” personer, gjemt bak en stram kleskode. Vi skal være personlige og profesjonelle, uten et stramt slips! Vi har tilgjengeliggjort oss ved å etablere oss på bakkeplan i Schweigaards gate 58 D, med 37-bussen som nærmeste nabo.

Vi ønsker å være rådgivere underveis, og ikke nødvendigvis en du bare benytter deg av når alt annet håp er ute og du virkelig har havnet i knipa. Vi tilbyr derfor rimelig førstegangskonsultasjon, som vi tror senker terskelen for å kontakte advokat. Denne rådgivningen kan i de fleste tilfeller gi deg den kartleggingen du trenger for å se juridiske utfordringer og løsninger.

in Solidum, det står som en grunntone i vårt mandat. Én for alle alle for én. in Solidum skal gi god, trygg og forsvarlig advokatbistand. Hos in Solidum vil du treffe ekte mennesker, med et levende engasjement om å finne gode løsninger for deg.

In Solidum

Schweigaards gate 42, 0191 Oslo

Sentralt plassert

Du finner oss på Hasle, Karvesvingen 5

In Solidum Advokatfirma, Karvesvingen 5, 0579 Oslo, Org.nr.: 922 694 117

Personverns- og cookieserklæring