UNE nektet Akbar (36) asyl – retten sa nei

UNE nektet Akbar (36) asyl – retten sa nei

Utlendingsnemnda nektet Sohail Akbar asyl fordi de mente han kunne kjøpe seg fri fra en mulig dødsstraff i hjemlandet. Feil, sa retten. Etter en 5 år lang kamp fikk 36-åringen altså medhold i Borgarting Lagmansrett. in Solidum...