Hvem kan være fosterforeldre?

Kan besteforeldre, onkler, tanter og venner være fosterforeldre? Når barnevernet fatter vedtak om omsorgsovertakelse, skal du bli hørt om valg av fosterhjem. Bruk advokat som kan sørge for at du blir hørt om ditt ønske om hvor barnet skal plasseres. Barnevernet pleier...