COS SOM HJELPETILTAK

    Artikkel skrevet av advokat Saqib Rizwani | In Solidum Advokatfirma    Som ledd i å gi foreldre råd og veiledning tilbyr barnevernet ofte kurs for å styrke foreldres omsorgsferdigheter. Et av de mest brukte kursene er det såkalte Circle of Security...