Tips ved bilkjøp

Tips ved bilkjøp

LES OM VÅRE TIPS VED BILKJØP EU-godkjent? Sjekk når bilen sist var EU-godkjent. Dette kan du gjøre ved å slå opp bilens registreringsnummer her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/Kontrollfrist Lån eller andre heftelser? Sjekk om det er...
Tips ved bilkjøp

De vanligste manglene ved bilkjøp

LES MER OM DE VANLIGSTE MANGLENE VED BILKJØP Avvik fra det avtalte = mangel Dersom bilen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, vil avvikene utgjøre mangler etter loven. Hvorvidt bilen er i samsvar med det som er avtalt, må avgjøres etter en konkret vurdering. Dersom det...

Trygderetten omgjorde NAVs avslag på sykepenger etter klage fra oss

Les om en av våre saker hvor vi fikk medhold i krav om sykepenger Vår klient var ansatt i eget firma og fikk avslag på sitt krav om sykepenger fra NAV. Klienten påklaget vedtaket til NAV Klageinstans selv, uten hell. Med vår hjelp ble vedtaket deretter brakt inn for...

En oversikt over dagpenger under arbeidsløshet

Les om vår redegjørelse av når du har krav på dagpenger under arbeidsløshet Dagpenger er en midlertidig livsoppholdsytelse som gir en delvis dekning av bortfalt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Målet er å lette overgangen til nytt arbeid. Dersom du, av ulike årsaker,...