Tips ved bilkjøp

Tips ved bilkjøp

LES OM VÅRE TIPS VED BILKJØPEu-godkjent? Sjekk når bilen sist var EU-godkjent. Dette kan du gjøre ved å slå opp bilens registreringsnummer her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/KontrollfristLån eller andre heftelser?Sjekk om det er lån...
Tips ved bilkjøp

De vanligste mangelene ved bilkjøp

LES MER OM DE VANLIGSTE MANGLENE VED BILKJØPAvvik fra det avtalteDersom bilen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen vil avvikene være mangler. Om bilen er i samsvar med det som er avtalt må avgjøres etter en konkret vurdering. I mangel av en felles forståelse av hva som...

Trygderetten omgjorde NAV avslag på sykepenger etter klage fra oss

Les om en av våre saker hvor vi fikk medhold i krav om sykepengerVåre klient var ansatt i eget firma og fikk avslag på sitt krav om sykepenger fra NAV. Klienten påklaget vedtaket til NAV Klageinstans selv, uten hell. Med vår hjelp ble vedtaket deretter brakt inn for...

En oversikt over dagpenger under arbeidsløshet

Les om vår redegjørelse av krav på dagpenger under arbeidsløshetDagpenger er en midlertidig livsoppholdsytelse som gir en delvis dekning av bortfalt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Målet er å lette overgangen til nytt arbeid. Har du av ulike årsaker blitt...