Sakkyndig utredning i barnevernssak?

SAKKYNDIG UTREDNING I BARNEVERNSSAK?  Er det oppnevnt en sakkyndig til å foreta en utredning i barnevernssaken til dine barn? Da har du rett til å bli involvert i prosessen med valget av sakkyndig. Barnevernets mulighet til å engasjere en sakkyndig følger av...

NAVs veiledningsplikt

NAVs veiledningsplikt I likhet med andre forvaltningsorganer, har NAV en lovbestemt alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde. Dette følger av forvaltningsloven § 11 og av forvaltningslovforskriften. NAVs veiledning av parter i en sak, og andre...

Pro forma-ekteskap?

TRENGER DU EN DYKTIG ADVOKAT I UTLENDINGSRETT? Hvorfor velge In Solidum i din utlendingssak?  Har du fått avslag på opphold?Fortvilelse og makteløshet er følelser man ofte sitter med i møte med utlendingsmyndighetene. Vedtakene har ofte store konsekvenser for deg og...