Er du rammet av NAV-skandalen?

Er du rammet av NAV-skandalen ved at du er feilaktig dømt? Få gratis rettshjelp av oss.  I kjølvannet av “NAV-skandalen”, tilbyr vi gratis juridisk bistand til deg som er uskyldig dømt for overtredelse av folketrygdloven. Alle som siden 2012 har mottatt...