Er du rammet av NAV-skandalen?

Er du rammet av NAV-skandalen hvor du er feilaktig dømt? Få gratis rettshjelp av oss.  Vi tilbyr gratis juridisk bistand til deg som er uskyldig dømt for overtredelse folketrygdloven i kjølevannet av “NAV-skandalen”. Alle som siden 2012 har mottatt...