VI BISTÅR FORELDRE I BARNEVERNSAKER

Er du part i en barnevernsak?

Fortvilelse og maktesløshet er følelser foreldre ofte sitter med i møte med barnevernet. Hør med noen som har vært gjennom slike saker – en samtale med en av oss koster deg ingenting.

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent.

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent.

Foreldrene til gutt (8 år) ble fratatt omsorgsansvaret – barnevernet plasserte 8-åringen i et fosterhjem. Da advokat Roy tok i mot saken, reiste han ved første mulighet  krav om tilbakeføring av fare for at barnet fikk til sterk tilknytning til fosterfamilien. Barnevernet måtte imøtekomme kravet, og familien ble gjenforent. 

Ved akuttplassering er vi tilgjengelig hele døgnet – 24 timer.

Noen har sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Hva skjer videre nå?

De aller fleste bekymringsmeldinger barnevernet mottar, fører til undersøkelse, og saken avsluttes (henleggelse). Meldingen har dem plikt til å undersøke, i en undersøkelsessak. Du som forelder vil da inkalles til et møte med mulighet til å forklare deg. En del av våre klienter får hjelp i forkant av slike møter, med avklaring av spørsmål de lurer på, og en juridisk verktøykasse som hjelper dem formidle forholdene på en tydelig og god måte. 

Koster det noe å stille dere spørsmål på telefon eller e-post?

Nei – vi tar åpent imot din telefon- eller e-posthenvendelse, og forsøker å gi deg et objektivt og tydelig overblikk over din situasjon fra et rettslig perspektiv. Muligheten til å få innvilget fri rettshjelp er også tilstede uavhenig av økonomisk situasjon, og avhengig av fasen du befinner deg i. Vi har åpen telefonlinje (21 09 02 02) fra 08-20, og besvarer e-posthenvendelser innen 1-2 dager. 

in Solidum Advokatfirma enkel og annerledes

Det koster ingenting å ringe oss!

kontakt@insolidum.no

 

En av våre advokater:

En av våre advokater:

ROY W. JOHANSEN | ÉN UREDD ADVOKAT | BARNEVERNSRETT 

Dersom du trenger en uredd og dyktig advokat er Roy den rette mannen. Roy har arbeidet nærmere 20 år i bransjen og han har vært i retten flere hundre ganger. Roy besitter betydelig erfaring og kompetanse innen barnevernssaker. Han har ført saker for barnefamilier i både nemnd, tingretter og lagmannsretter over hele landet med gode resultater. Roy er den modige advokaten du vil ha ved sin side når du skal kjempe mot barnevernet. 

Han er spesielt opptatt av å være talerør for foreldre i barnevernssaker. Et av målene hans er å gjøre det enklere og hyggeligere å komme til et advokatkontor, og formidle komplisert lov og rett på en enkel og forståelig måte. 

Telefon: 21 09 02 02 / kontakt@insolidum.no

 

N

Fri rettshjelp

Vi hjelper deg både å finne ut av om du kan innvilges fri rettshjelp, og videre søke det for deg – gratis.  

Spesialisert innen barnevern

Vi har over 20 års erfaring i barnevernssaker og vært i retten i flere hundre saker! 

Gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Ring oss eller send en mail!

2 + 4 =