VI BISTÅR FORELDRE I BARNEVERNSAKER

Z

Spesialisert innen barnevern

Vi har bistått foreldre i flere titalls barnevernsaker de siste årene, og kjenner godt til de ulike retningene sakene kan ta underveis. 

h

Fri rettshjelp

I møte med barnevernet kan foreldre i noen tilfeller få dekket advokatbistand. Vi kan hjelpe deg finne ut av om du kan få innvilget dette og videre søke dette for deg. 

Er du part i en barnevernsak?

Fortvilelse og maktesløshet er følelser foreldre ofte sitter med i møte med barnevernet. Hvis du for eksempel opplever at noen har sendt en bekymringsmelding, eller om barnevernet har startet en undersøkelsessak, er det et godt råd å høre tidlig med en som jobber mye med slike saker – en samtale med en av oss koster deg ingenting. Vi bistår overalt i landet, og særlig mye i Oslo, Akershus og Bergen.  

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent igjen.

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent igjen.

Foreldrene til gutt (8 år) ble fratatt omsorgsansvaret – barnevernet plasserte 8-åringen på et fosterhjem, etter å ha mottatt bekymringsmelding, og videre undersøkt og behandlet saken. Foreldrene tok deretter kontakt med Advokat Farooq Ansari hos oss. Vi reiste krav om tilbakeføring. Kravet ble imøtekommet, og gutten ble omsider tilbakeført til foreldrene sine. 

Barnevernet har startet en undersøkelsessak. Kan dere hjelpe?

Ja – Vi hjelper i alle sammenhenger knyttet til barnevern – både ved undersøkelsessak, omsorgsovertakelse, tilbakeføring, tvangstiltak, frivillige hjelpetiltak, plassering, også videre. Jo tildigere man kontakter og får med seg en fagspesialist på lag, jo bedre er det. Vi anbefaler at man aldri underskriver dokumenter fra barnevernet før man har vurdert forholdene med en fagkyndig.  

Koster det noe å stille dere spørsmål på telefon eller e-post?

Vi tar i mot din henvendelse og svarer dine spørsmål, om du ringer eller sender oss en e-post – helt gratis. Vi hjelper degi også finne ut av om du kan få innvilget fri rettshjelp – da får du dekket advokatbistand.

in Solidum Advokatfirma enkel og annerledes

Schweigaards gate 58D, 0656 Oslo

For spørsmål ring: 21 09 02 02

Åpen telefonlinje – alle dager 08:00-20:00

kontakt@insolidum.no

 

Farooq Ansari

Farooq Ansari

ADVOKAT | BARNEVERNSRETT 

Farooq Ansari er en av advokatene i in Solidum Advokatfirma som jobber mye med barnevernsaker, der han bistår foreldre i møte med barnevernet. Farooq har vært advokat og rådgiver i alle ledd av slike saker – alt fra bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker til akuttplasseringer og omsorgsovertakelse. Han har ført saker for barnefamilier i nemnd og rett. 

Han er spesielt opptatt av å være talerør for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Et av målene hans er å gjøre det stadig enklere, bedre og langt mer hyggeligere å komme til et advokatkontor. 

Mobilnummer: 980 18 611 / Kontor: 21 09 02 02 / ansari@insolidum.no

 

Ring eller skriv til oss om din sak. Vi vurderer den - gratis og uforpliktende

13 + 5 =