VI BISTÅR FORELDRE OG BARN I BARNEVERNSAKER

Er du part i en barnevernsak?

Fortvilelse og maktesløshet er følelser foreldre ofte sitter med i møte med barnevernet. Hør med noen som har vært gjennom slike saker – en samtale med en av oss koster deg ingenting.

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent.

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent.

Foreldrene til gutt (8 år) ble fratatt omsorgsansvaret – barnevernet plasserte 8-åringen i et fosterhjem. Da en av våre advokater tok i mot saken, reiste han ved første mulighet krav om tilbakeføring, i fare for at barnet fikk for sterk tilknytning til fosterfamilien. Barnevernet måtte imøtekomme kravet, og familien ble gjenforent. 

Ved akuttplassering er vi tilgjengelig hele døgnet – 24 timer.

Noen har sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Hva skjer videre nå?

De aller fleste bekymringsmeldinger barnevernet mottar, fører til undersøkelse, og saken avsluttes (henleggelse). Meldingen har dem plikt til å undersøke, i en undersøkelsessak. Du som forelder vil da inkalles til et møte med mulighet til å forklare deg. En del av våre klienter får hjelp i forkant av slike møter, med avklaring av spørsmål de lurer på, og en juridisk verktøykasse som hjelper dem formidle forholdene på en tydelig og god måte. 

Koster det noe å stille dere spørsmål på telefon eller e-post?

Nei – vi tar åpent imot din telefon- eller e-posthenvendelse, og forsøker å gi deg et objektivt og tydelig overblikk over din situasjon fra et rettslig perspektiv. Muligheten til å få innvilget fri rettshjelp er også tilstede uavhenig av økonomisk situasjon, og avhengig av fasen du befinner deg i. Vi har åpen telefonlinje (21 09 02 02) fra 08-20, og besvarer e-posthenvendelser innen 1-2 dager. 

In Solidum Advokatfirma enkelt og annerledes

Det koster ingenting å ringe oss!

kontakt@insolidum.no

 

En av våre advokater:

N

Fri rettshjelp

Vi hjelper deg både med å finne ut av om du kan innvilges fri rettshjelp, og videre søke det for deg – gratis.  

Spesialisert innen barnevern

Vi har lang erfaring med barnevernssaker og vært i retten i flere hundre saker! 

Gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Ring oss eller send en mail!

11 + 3 =