VI BISTÅR FORELDRE I BARNEVERNSAKER

N

Fri rettshjelp

I møte med barnevernet kan foreldre på noen vilkår få dekket advokatbistand. Vi hjelper deg både å finne ut av om du kan innvilges dette, og videre søke det for deg – gratis.  

Spesialisert innen barnevern

Vi har bistått foreldre i titalls saker mot barnevernet i mange år, og kjenner godt til retningene sakene kan gå i underveis. 

Er du part i en barnevernsak?

Fortvilelse og maktesløshet er følelser foreldre ofte sitter med i møte med barnevernet. Hvis du for eksempel opplever at noen har sendt en bekymringsmelding, eller om barnevernet har startet en undersøkelsessak, er det et godt råd å høre tidlig med noen som har vært gjennom slike saker – en samtale med en av oss koster deg ingenting. Vi har særlig erfaring med barnevernssaker i Oslo, Akershus, Bergen, Drammen og Vestfold.

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent.

Gutt (8 år) og foreldre gjenforent.

Foreldrene til gutt (8 år) ble fratatt omsorgsansvaret – barnevernet plasserte 8-åringen på et fosterhjem, på bakgrunn av sin undersøkelse og behandling av saken. Da advokat Farooq Ansari tok i mot saken, reiste han krav om tilbakeføring på bakgrunn av sin rettslige avveining. Barnevernet måtte imøtekomme kravet, og familien ble gjenforent.

Ved akuttplassering er vi tilgjengelig hele døgnet – 24 timer.

Noen har sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Hva skjer videre nå?

De aller fleste bekymringsmeldinger barnevernet mottar, fører til undersøkelse, og saken avsluttes (henleggelse). Meldingen har dem plikt til å undersøke, i en undersøkelsessak. Du som forelder vil da inkalles til et møte med mulighet til å forklare deg. En del av våre klienter får hjelp i forkant av slike møter, med avklaring av spørsmål de lurer på, og en juridisk verktøykasse som hjelper dem formidle forholdene på en tydelig og god måte. 

Koster det noe å stille dere spørsmål på telefon eller e-post?

Nei – vi tar åpent imot din telefon- eller e-posthenvendelse, og forsøker å gi deg et objektivt og tydelig overblikk over din situasjon fra et rettslig perspektiv. Muligheten til å få innvilget fri rettshjelp er også tilstede uavhenig av økonomisk situasjon, og avhengig av fasen du befinner deg i. Vi har åpen telefonlinje (21 09 02 02) fra 08-20, og besvarer e-posthenvendelser innen 1-2 dager. 

in Solidum Advokatfirma enkel og annerledes

Schweigaards gate 42, 0191 Oslo

For spørsmål ring: 21 09 02 02

Åpen telefonlinje – alle dager 08:00-20:00

kontakt@insolidum.no

 

En av våre advokater:

En av våre advokater:

FAROOQ ANSARI | ADVOKAT | BARNEVERNSRETT 

Farooq Ansari er advokaten blant oss med mest inngående kompetanse innen barnevernsaker. Han har vært advokat og rådgiver i alle ledd av slike saker – alt fra bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker som har blitt henlagt, til betydelige tiltak som akuttplassering og omsorgsovertakelse. Han har ført saker for barnefamilier i både nemnd og rett, med meget gode resultater over lang tid. 

Han er spesielt opptatt av å være talerør for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Et av målene hans er å gjøre det enklere og hyggeligere å komme til et advokatkontor, og formidle komplisert lov og rett på en enkel og forståelig måte. 

Direkte kontakt: 980 18 611 / Sentralbord: 21 09 02 02 / ansari@insolidum.no

 

Gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Ring oss eller send en mail!

13 + 15 =