VI BISTÅR I SAKER MOT NAV

Z

Spesialisert innen NAV-saker

Vi har bistått i flere titalls NAV-saker de siste årene, og kjenner godt til de ulike retningene disse sakene kan ta underveis. 

h

Fri rettshjelp

I møte med NAV, der du ønsker å pågklage et vedtak kan du etter visse vilkår få dekket advokatbistand. Vi kan hjelpe deg finne ut av om du kan få innvilget dette og videre søke dette for deg. 

Avslag fra NAV?

Saken vi vant for kvinne fra Oslo (gjengitt nedenfor) viser at det kan lønne seg å påklage et vedtak, fordi NAV begår feil. Dette gjelder søknader om uføretrygd, sykepenger, dagpenger, AAP, og andre stønader. Vi bistår i NAV-saker i klageinstansen, trygderetten og domstolene, særlig i Oslo, Bergen og Akershus. Først er det lurt å vurdere om det er grunnlag for klage – en telefon til oss koster ingenting – vi avklarer viktige ting som vurderingen og fri rettshjelp. 

SPØRSMÅL VI OFTE FÅR:

Koster det noe å stille dere spørsmål på telefon eller e-post?

Vi tar i mot din henvendelse og svarer dine spørsmål, om du ringer eller sender oss en e-post – helt gratis. Vi kan også hjelpe deg finne ut av om du kan få innvilget fri rettshjelp – da får du dekket advokatbistand.

Hvilke dokumenter må jeg sende dere for vurdering?

Send oss avslaget du har mottatt fra NAV. Øvrige dokumenter har vi mulighet til å innhente fra NAV hvis det er nødvendig. Vi har taushetsplikt i enhver sak, og du kan være trygg på at saksopplysninger ikke deles med noen andre. 

Kvinne (47 år) vant frem mot NAV - fikk først avslag

Kvinne (47 år) vant frem mot NAV - fikk først avslag

Kvinnen fremsatte søknad om uføretrygd på bakgrunn av sin helsetilstand. Denne ble avslått med et vedtak fra NAV, som begrunnet det med at hun sannsynligvis kunne være i aktivitet senere. Saqib Rizwani i in Solidum advokatfirma tok i mot saken, og fremsatte klage på vedtaket etter sin vurdering. Klagen førte til at vedtaket ble erklært som feil begrunnet, både rettslig og faktisk. NAV måtte dermed snu – og kvinnen vant omsider frem mot NAV.

 

 

in Solidum Advokatfirma enkel og annerledes

Schweigaards gate 42, 0191 Oslo

21 09 02 02

Åpen telefonlinje – alle dager: kl. 08-20

kontakt@insolidum.no

 

De beste valgene i NAV-saker er de som gir langsiktig trygghet.

Saqib Rizwani

Saqib Rizwani

NAV-SAKER | TRYGDERETT

Saqib Rizwani er den på advokatkontoret som jobber mest med NAV-saker og trygderett. Han har bistått mange i forbindelse med avslag på dagpenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre betydningsfulle vedtak. Han har også erfaring med tilbakebetalingskrav fra NAV og vedtak med altfor lite stønad. Saqib har vunnet frem for sine klienter i både NAVs klageinstans, men også trygderetten og domstolene. 

Saqib er spesielt opptatt av å være talerør for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Et av målene hans er å gjøre det stadig enklere, bedre og langt mer hyggeligere å komme til et advokatkontor. Han tar derfor i mot enhver samtale med glede og med genuin interesse for å finne frem til de beste løsningene for ditt problem. 

Mobilnummer: 486 06 939 / Kontor: 21 09 02 02 / sr@insolidum.no

 

Ring eller skriv til oss om din sak. Vi vurderer den - gratis og uforpliktende

6 + 4 =