VI UTFORMER AKSJONÆRAVTALER.

AKSJONÆRAVTALE =  KLARE FØRINGER FOR FREMTIDEN

N

Klare føringer for aksjonærer

Hva skjer hvis en aksjonær vil trekke seg ut? Hvordan skal eierne forholde seg til fremtidige aksjonærer? Hvordan skape en balansert maktfordeling? Aksjonæravtalen er et nyttig redskap som avklarer slike spørsmål.  

Vi har gjort det før.

Med omfattende erfaring innen forretningsjus utformer våre advokater avtaler som er i tråd med aksjonærenes- og bedriftens beste interesser.  

HVORFOR AKSJONÆRAVTALE?

Smarte aksjonærer driver virksomhet med øye for fremtiden; de tar stilling til vanskelige situasjoner før de oppstår. De legger klare føringer for viktige forhold som kapitalstyring, aksjeovergang og styresammensetning. Alt dette gjennom en aksjonæravtale – en avtale som virker avklarende og skaper forutsigbarhet mellom aksjonærene og for bedriften. Slik senker de risikoen for overraskelser senere, og sikrer en mest mulig effektiv og optimal drift av selskapet. 

SPØRSMÅL VI OFTE SVARER:

Hvor lang tid tar det å få utformet en aksjonæravtale hos dere?

Vi er som regel raske på pletten med å igangsette innkomne saker, og vi orienterer ved avtaleinngåelsen når vi antar å kunne gå i gang med oppdraget. Tiden det tar å utforme en aksjonæravtale avhenger av kompleksiteten, men det kan ta alt fra to dager til flere dager. 

Hvor mye koster en aksjonæravtale hos dere?

Kostnaden med å få utarbeidet en aksjonæravtale avhenger av hvilket forarbeid du selv har gjort med å klargjøre hva du vil regulere i aksjonæravtalen, og hvor god dokumentasjon du innehar om selskapet på forhånd. 

Har du klart for deg hvilke ønsker du har for avtalen og dine medaksjonærer, og har tilgang til selskapets vedtekter og aksjeeierbok, forenkler dette behovet for omfattende tidsbruk fra vår side.

Kostnaden avhenger av tidsbruken, og et rimelig cirkaanslag er fra kr 5000 eks. mva. Ring inn til oss eller send en e-post så kan vi fjerne all pristvil med et konkret uforpliktende tilbud.

MAL | AKSJONÆRAVTALE

Dette er en aksjonæravtale av generell art som inneholder en rekke punkter som aksjonærer gjerne ønsker å regulere. Noen av disse vil være nødvendige i ditt tilfelle, andre vil være unødvendig – og noen vil kanskje være savnet. Husk at vi alltid er en telefon unna, om du måtte ha spørsmål!

Lurer du på noe? Forretningsadvokaten vår svarer!

12 + 1 =

Mudassar Amin

Advokat

«Vi skiller oss ut ved at vi har et høyt fokus på etikk og innlevelse i sakene. Det er viktig for oss å bistå de som tradisjonelt sett har dårligere forutsetninger for å ivareta sine rettigheter.»

Mudassar kan skilte med fire års erfaring som advokat fra Wikborg, Rein & Co, samt som advokat i konsernjuridisk avdeling hos DNB. Mudassar er firmaets forretningsjuridiske ekspert.

Tlf.   E-post   Mer