In Solidum Advokatfirma har bistått en familie med sikh-bakgrunn fra Afghanistan, i forbindelse med deres søknad om asyl.

Afghanistan hadde tidligere en større flerreligiøs befolkning enn det de har i dag. For rundt 40 år siden bodde det flere titallstusen sikh- og hindu-familier i landet. Ifølge enkelte kilder var det rundt 220 000 sikher og hinduer i Afghanistan før kommunistregimet falt i 1992.

Svært mange afghanske sikher reiste fra landet allerede under borgerkrigen i perioden 1989-1996, og senere, under Taliban-styret, reiste enda flere fra landet. Livet under Taliban-styret var vanskelig for sikhene da de blant annet måtte betale en religiøs skatt, samt identifisere seg offentlig ved å bære et gult merke på brystet og ved å markere sine eiendommer med gule flagg.

Etter at Taliban-regimet falt i 2001, ble det i afghansk lovgivning vedtatt rettigheter for å beskytte personer med en annen religion enn islam. Likevel oppfattet de religiøse minoritetene i landet afghansk rettsvesen og lovverk som diskriminerende. Med økende radikalisering i samfunnet, og manglende beskyttelse fra staten, migrerte flere tusen sikher til utlandet.

Blant annet ble sikh-samfunnet rammet av et målrettet selvmordsangrep 1. juli 2018, hvor formålet var å ramme denne minoritetens lederskap. En konsekvens av angrepet var økt migrasjon, og mange forlot Afghanistan. Det finnes ikke nøyaktige tall på hvor mange sikher og hinduer som er igjen i Afghanistan i dag, men anslagene varierer mellom 550 – 700 personer.

Det var som følge av nevnte omstendigheter at familien flyktet fra Afghanistan og, etter en strabasiøs ferd, søkte om asyl i Norge sommeren 2016. Familien fikk avslag på sine asylsøknader våren 2018. Vedtaket ble påklaget, og det ble gjennom klageprosessen fremlagt omfattende dokumentasjon for å belyse afghanske sikhers svært alvorlige og vanskelige situasjon i Afghanistan. Etter en lang og omfattende klagesaksbehandling, fattet UNE sommeren 2020 endelig et positivt vedtak om beskyttelse for familien.

Vi ønsker familien lykke til med sitt nye liv her i Norge.

 

Hvis du har spørsmål til artikkelen eller ønsker å snakke om en sak, kan du ringe oss i in Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02.