Hvem kan være fosterforeldre?

Kan besteforeldre, onkler, tanter og venner være fosterforeldre? Når barnevernet fatter vedtak om omsorgsovertakelse, skal du bli hørt om valg av fosterhjem. Bruk advokat som kan sørge for at du blir hørt om ditt ønske om hvor barnet skal plasseres. Barnevernet pleier...
Skriveplass hos et annerledes advokatfirma?

Skriveplass hos et annerledes advokatfirma?

SKRIVEPLASS HOS ET LITT ANNERLEDES ADVOKATFIRMA? in Solidum Advokatfirma tilbyr skriveplass til deg som er litt annerledes. Vi omfavner annerledeshet. Hos oss finner du kontor på bakkeplan, åpen kontorløsning, bordtennisbord og stor takhøyde.    Dersom du ønsker...