TRENGER DU EN DYKTIG ADVOKAT INNENFOR BARNEVERN OG BARNEVERNSSAKER?

In Solidum Advokatfirma hjelper deg i barnevernssaker

Er du part i en barnevernsak?
Fortvilelse og makteløshet er følelser foreldre ofte sitter med i møte med barnevernet. Hvis du for eksempel opplever at noen har sendt en bekymringsmelding, eller om barnevernet har startet en undersøkelsessak, er det et godt råd å høre tidlig med noen som har vært gjennom slike saker – en samtale med en av våre advokater koster deg ingenting. Vi har særlig inngående erfaringer med barnevernssaker i Oslo, Bergen, Drammen og Vestfold

N

Fri rettshjelp

I møte med barnevernet kan foreldre i mange tilfeller få dekket advokatbistand. Vi hjelper deg både med å finne ut av om du kan innvilges dette, og videre søke det for deg – helt kostnadsfritt og gratis.

Erfaring

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen barnevernssaker, og har bistått foreldre i titalls saker mot barnevernet i mange år.

Tilgjengelig

In Solidum er tilgjengelige døgnet rundt for å bistå klientene våre med den hjelpen de trenger

Få en vurdering av din sak

– helt uforpliktende!

7 + 12 =

Ofte stilte spørsmål

Noen har sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Hva skjer videre nå?

De aller fleste bekymringsmeldinger barnevernet mottar, fører til undersøkelse, og saken avsluttes (henleggelse). Meldingen har dem plikt til å undersøke, i en undersøkelsessak. Du som forelder vil da inkalles til et møte med mulighet til å forklare deg. En del av våre klienter får hjelp i forkant av slike møter, med avklaring av spørsmål de lurer på, og en juridisk verktøykasse som hjelper dem formidle forholdene på en tydelig og god måte. 

Koster det noe å stille dere spørsmål på telefon eller e-post?

Nei – vi tar åpent imot din telefon- eller e-posthenvendelse, og forsøker å gi deg et objektivt og tydelig overblikk over din situasjon fra et rettslig perspektiv. Muligheten til å få innvilget fri rettshjelp er også tilstede uavhenig av økonomisk situasjon, og avhengig av fasen du befinner deg i. Vi har åpen telefonlinje (21 09 02 02) fra 08-20, og besvarer e-posthenvendelser innen 1-2 dager. 

Har barneverntjenesten rett til å snakke med mitt barn uten meg tilstede?

Ja, barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve å få samtale med barnet i enerom. Det følger av barneverntjenesteloven. Men spør alltid om du selv eller noen i nær familie kan være tilstede under samtalen. 

Advokater som jobber med barnevernssaker

Dersom du trenger en uredd og dyktig advokat er Roy den rette mannen. Roy har arbeidet nærmere 20 år i bransjen og han har vært i retten flere hundre ganger. Roy besitter betydelig erfaring og kompetanse innen barnevernssaker. Han har ført saker for barnefamilier i både nemnd, tingretter og lagmannsretter over hele landet med gode resultater. Roy er den modige advokaten du vil ha ved sin side når du skal kjempe mot barnevernet. 

Han er spesielt opptatt av å være talerør for foreldre i barnevernssaker. Et av målene hans er å gjøre det enklere og hyggeligere å komme til et advokatkontor, og formidle komplisert lov og rett på en enkel og forståelig måte. 

Kontakt: 21 09 02 02 / kontakt@insolidum.no

 

Er du involvert i en barnevernssak hvor du trenger stor grad av oppmerksomhet og enormt fokus? I så fall er Saqib den advokaten du bør velge. Saqib er usedvanlig grundig i arbeidet sitt, hvilket har gitt han svært mange gode resultater. Saqib står som et stødig fjell ved din side og gir aldri opp. Saqib fører saker over hele landet og for alle domstolene. 

For Saqib er det viktig å bruke tiden til å bli kjent med menneskene og saken. Han er opptatt av å ta vare på klientene sine ved å være dedikert til alle sakene han jobber med. 

Kontakt: 21 09 02 02 / kontakt@insolidum.no

Relaterte artikler

Det handler først og fremst om mennesker

Omsider har altså flertallet i regjeringen greid å manøvrere sitt moralske kompass der det bør være. Nemlig å beskytte sine egne barn, ikke bare fordi det står i loven, men fordi det føles riktig. 

les mer