LES OM VÅRE TIPS VED BILKJØP

Eu-godkjent? 

Sjekk når bilen sist var EU-godkjent. Dette kan du gjøre ved å slå opp bilens registreringsnummer her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/Kontrollfrist

Lån eller andre heftelser?

Sjekk om det er lån eller andre heftelser på bilen. Disse følger med bilen ved salg slik at du risikerer å bli ansvarlig for tidligere eiers gjeld. Dette kan du sjekke på www.brreg.no.

Kilometerstanden

Sjekk om kilometerstanden stemmer. Dette får gjerne stor betydning for bilens holdbarhet og vedlikeholdskostnadene. Det første du bør se på er serviceheftet. Sjekk om dette ser troverdig ut, dvs at ikke alle stemplene er med samme stempel og ikke alle underskrifter med samme kulepenn/signatur. Se også om det er rimelig samsvar mellom kilometerstand og datoer. Normalt kjører en privatbil mellom 13.000 til 17.000 kilometer i året. En annen mulighet er å sjekke med forsikringsselskapet bilen har vært forsikret i. Kilometerstand blir også innrapportert fra verksted/kontrollorgan ved EU-kontroll, dette kan du sjekke på vegvesenet sine nettsider. Det er også mulig å lese av/spore tilbake juksing med kilometerstanden i nyere bilers elektroniske systemer. Det er en litt mer avansert oppgave som bare spesielle verksteder gjør og som også koster en del.

Importert bil

At bilen er importert har ofte også betydning for bilens egnethet for bruk i Norge. Bruktimporterte biler har ofte ikke kaldstarttilpasning som forsterket dynamo og batteri, tregere oppvarming av kupé, og ikke minst manglende isolering eller oppvarming avveivhusventilasjon som kan medføre turbo- og motorhavari ved kjøring under meget kalde forhold.

Eierhistorikk

Eierforholdene kan også si noe om bilens historikk og bruk, f.eks. om den har vært brukt som leasing- eller leiebil, og om den har vært eid av bilopprettingsverksteder eller forsikringsselskaper. Sistnevnte kan være indikasjon på tidligere kollisjonsskadereller kondemnering. Ring Statens Vegvesen på tlf. 22073000 for nærmere informasjon om eierforhold på kjøretøy. Spør også selger om bilen har vært utsatt for kollisjon eller større skader.

NAF-test

Om du ikke er bilkyndig bør du også kjøre innom et verksted eller NAFog få kontrollert bilen for alvorlige tekniske avvik. Det er ellers viktig å både se og prøvekjøre bilen før kjøpet.

Omregistrering

Avtal hvem som skal betale Kjøper får tilsendt avgift for omregistrering, så om selger skal betale denne bør det gjøres opp samtidig med kjøpet for å unngå problemer. Også vinterhjul og annet utstyr bør leveres samtidig – overraskende ofte oppstår det problemer med betaling av avgifter og overlevering av utstyr selv om det er avtalt i kjøpekontrakten.

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken uten at det koster deg noe.