LES OM VÅRE TIPS VED BILKJØP

EU-godkjent?

Sjekk når bilen sist var EU-godkjent. Dette kan du gjøre ved å slå opp bilens registreringsnummer her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/Kontrollfrist

Lån eller andre heftelser?

Sjekk om det er lån eller andre heftelser på bilen. Dette følger med bilen ved salg hvis du ikke avtaler noe annet, og i så fall risikerer du å bli ansvarlig for tidligere eiers gjeld. Du kan sjekke eventuelle heftelser på bilen du skal kjøpe, på www.brreg.no.

Kilometerstanden

Sjekk om kilometerstanden stemmer. Dette får gjerne stor betydning for bilens holdbarhet og vedlikeholdskostnader. Det første du bør se på er serviceheftet. Sjekk om dette ser troverdig ut, dvs at ikke alle stemplene er med samme stempel og ikke alle underskrifter med samme kulepenn/signatur. Se også om det er rimelig samsvar mellom kilometerstand og datoer. Normalt kjører en privatbil mellom 13.000 til 17.000 kilometer i året. En annen mulighet er å sjekke med forsikringsselskapet bilen har vært forsikret i. Kilometerstand blir også innrapportert fra verksted/kontrollorgan ved EU-kontroll. Dette kan du sjekke på vegvesenet sine nettsider. Det er også mulig å lese av/spore tilbake juksing med kilometerstanden i nyere bilers elektroniske systemer. Dette er en litt mer avansert oppgave som kun utføres av enkelte verksteder idag, og som også koster en del.

Importert bil

At bilen er importert har ofte betydning for bilens egnethet for bruk i Norge. Bruktimporterte biler har sjelden kaldstarttilpasning som forsterket dynamo og batteri, de har gjerne tregere oppvarming av kupé, og ikke minst manglende isolering eller oppvarming av veivhusventilasjon som kan medføre turbo- og motorhavari ved kjøring under kalde forhold.

Eierhistorikk

Eierforholdene kan også si noe om bilens historikk og bruk, f.eks. om den har vært brukt som leasing- eller leiebil, og om den har vært eid av bilopprettingsverksteder eller forsikringsselskaper. Sistnevnte kan være en indikasjon på tidligere kollisjonsskader eller kondemnering. Ring Statens vegvesen på tlf. 22073000 for nærmere informasjon om eierforholdene til et kjøretøy. Spør også selger om bilen har vært utsatt for kollisjon eller større skader.

NAF-test

Om du ikke er bilkyndig, bør du også kjøre innom et verksted eller NAF og få kontrollert bilen for alvorlige tekniske avvik. Det er ellers viktig å både se og prøvekjøre bilen før kjøpet.

Omregistrering

Avtal hvem som skal betale for omregistrering. Det er kjøper som får tilsendt avgift for omregistrering, så dersom selger skal betale denne, bør dette gjøres opp samtidig med kjøpet for å unngå problemer. Også vinterhjul og annet utstyr bør leveres samtidig som bilen – overraskende ofte oppstår det problemer med betaling av avgifter og overlevering av utstyr selv om det er avtalt i kjøpekontrakten.

Du kan ta kontakt med in Solidum Advokatfirma på telefon 21 09 02 02 for å snakke om saken uten at det koster deg noe.