Har du kjøpt en bil med mangler og ønsker å rette et reklamasjonskrav mot selger? Terskelen for å kontakte en advokat bør ikke være høy. Er det kostnader du er bekymret for, så dekker bilforsikringen din sannsynligvis utgifter til advokat med inntil kr 100 000. Forsikringstaker må imidlertid betale en egenandel mellom kr 2000-5000, samt 20 prosent av de utgifter som påløper utover egenandelen.

Eksempel: dersom totale advokatkostnader er kr 60 000 og egenandelen er kr 2000, må du i tillegg til de kr 2000, betale 20 % av kr 58 000. I dette eksempelet, må du altså betale totalt kr 13 600 i egenandel. Det betyr at bilforsikringen potensielt dekker store deler av utgiftene.

Det er forsikringsavtalen som regulerer hvilke vilkår som må oppfylles for å få rettshjelpsdekning gjennom bilforsikringen. Som hovedregel innvilges rettshjelp fra det tidspunktet det foreligger en tvist. En tvist oppstår dersom du fremmer et krav og motparten avslår. Manglende svar fra motpart kan også medføre at tvist foreligger i forsikringsrettslig stand. Dersom forsikringen blir tegnet etter at tvisten oppstod, vil forsikringen sannsynligvis avslå rettshjelpsdekning.

Forsikringen dekker som hovedregel ikke utgifter større enn din økonomiske interesse i saken. Dersom du eksempelvis skal heve et bilkjøp og bilen er verdt kr 300 000, vil forsikringen kunne dekke inntil kr 100 000 i advokatutgifter.

Vi kan hjelpe deg med dine spørsmål om rettshjelpsdekning.

Har du spørsmål til innholdet i artikkelen eller ønsker bistand i forbindelse med tvist med bilselger, kan du kontakte oss helt uforpliktende på 21 09 02 02.