Sakkyndig utredning i barnevernssak?

SAKKYNDIG UTREDNING I BARNEVERNSSAK? Er det oppnevnt en sakkyndig til å foreta en utredning i barnevernssaken til dine barn? Da har du rett til å bli involvert i prosessen med valget av sakkyndig.Barnevernets mulighet til å engasjere en sakkyndig følger av...
Hvem kan være fosterforeldre?

Hvem kan være fosterforeldre?

Kan besteforeldre, onkler, tanter og venner være fosterforeldre? Når barnevernet fatter vedtak om omsorgsovertakelse skal du bli hørt om valg av fosterhjem. Bruk advokat som kan sørge for at du blir hørt om ditt ønske om hvor barnet skal plasseres. Barnevernet pleier...