Det handler først og fremst om mennesker

Omsider har altså flertallet i regjeringen greid å manøvrere sitt moralske kompass til der det bør være. Nemlig å beskytte sine egne barn – ikke bare fordi det står i loven, men fordi det føles riktig.  Regjeringen snur omsider i saken om uthenting av den norske...

Sakkyndig utredning i barnevernssak?

SAKKYNDIG UTREDNING I BARNEVERNSSAK?  Er det oppnevnt en sakkyndig til å foreta en utredning i barnevernssaken til dine barn? Da har du rett til å bli involvert i prosessen med valget av sakkyndig. Barnevernets mulighet til å engasjere en sakkyndig følger av...

COS SOM HJELPETILTAK

    Artikkel skrevet av advokat Saqib Rizwani | In Solidum Advokatfirma    Som ledd i å gi foreldre råd og veiledning tilbyr barnevernet ofte kurs for å styrke foreldres omsorgsferdigheter. Et av de mest brukte kursene er det såkalte Circle of Security...

Dette trenger du å vite i sak om omsorgsovertakelse

Skal barnevernet fremme sak om omsorgsovertakelse av ditt barn? Dette trenger du å vite i sak om omsorgsovertakelse: Å fremme sak om omsorgsovertakelse av barn er et at de mest alvorligste og inngripende tiltak som eksisterer. Barnevernet kan ikke bestemme dette på...