COS SOM HJELPETILTAK

    Artikkel skrevet av advokat Saqib Rizwani | In Solidum Advokatfirma    Som ledd i å gi foreldre råd og veiledning tilbyr barnevernet ofte kurs for å styrke foreldres omsorgsferdigheter. Et av de mest brukte kursene er det såkalte Circle of Security...

Dette trenger du å vite i sak om omsorgsovertakelse

Skal barnevernet fremme sak om omsorgsovertakelse av ditt barn? Dette trenger du å vite i sak om omsorgsovertakelse: Å fremme sak om omsorgsovertakelse av barn er et at de mest alvorligste og inngripende tiltak som eksisterer. Barnevernet kan ikke bestemme dette på...

Bekymringsmelding til barnevernet etter hasjrøyking

Har noen sendt en bekymringsmelding til barnevernet fordi du har røyket hasj? Har naboen tatt deg i å røyke hasjisj på en hjemmefest du har hatt, og sendt bekymringsmelding til barnevernet? Les mer om gangen i saken og våre tips til hvordan du skal forholde deg til...

Hvem kan være fosterforeldre?

Kan besteforeldre, onkler, tanter og venner være fosterforeldre? Når barnevernet fatter vedtak om omsorgsovertakelse, skal du bli hørt om valg av fosterhjem. Bruk advokat som kan sørge for at du blir hørt om ditt ønske om hvor barnet skal plasseres. Barnevernet pleier...