Arveoppgjør i Pakistan

Arveoppgjør etter dødsfall i Norge, der avdøde har eiendeler i Pakistan: I denne artikkelen vil vi gi en redegjørelse av prosessen med å få overført verdier til deg som arving, etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge....

Adopsjon av barn fra Pakistan

Det er fullt mulig å adoptere fra Pakistan, selv om det ikke finnes noen norske organisasjoner som har rett til å drive adopsjonsformidling fra Pakistan. Prosessen kan imidlertid være lang og omfattende. Hvis du ønsker å adoptere et barn fra Pakistan, som du har en...

Samtaleprosess i barnevernssaker

Hva er det? Samtaleprosess er en behandlingsform i barnevernssaker som tilbys av fylkesnemnda til partene, som et alternativ til behandling i forhandlingsmøte. Formålet er å få til en konstruktiv samtale mellom partene i saken og oppnå enighet uten forhandlingsmøte....