Har politiet kalt deg inn til avhør i en straffesak?

Hva skjer når du blir innkalt til avhør? Må du møte opp, og hva er rettighetene dine? Et avhør er en samtale mellom deg og politiet. Forskjellen på et avhør og en vanlig samtale er at avhør er litt mer formelle, og både du og politiet må forholde dere til en del lover...

Arveoppgjør i Pakistan

Arveoppgjør etter dødsfall i Norge, der avdøde har eiendeler i Pakistan: I denne artikkelen vil vi gi en redegjørelse av prosessen med å få overført verdier til deg som arving, etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge....

Adopsjon av barn fra Pakistan

Det er fullt mulig å adoptere fra Pakistan, selv om det ikke finnes noen norske organisasjoner som har rett til å drive adopsjonsformidling fra Pakistan. Prosessen kan imidlertid være lang og omfattende. Hvis du ønsker å adoptere et barn fra Pakistan, som du har en...

Samtaleprosess i barnevernssaker

Hva er det? Samtaleprosess er en behandlingsform i barnevernssaker som tilbys av fylkesnemnda til partene, som et alternativ til behandling i forhandlingsmøte. Formålet er å få til en konstruktiv samtale mellom partene i saken og oppnå enighet uten forhandlingsmøte....