Endring av selskapsform

Du har startet et selskap, men finner ut selskapsformen du valgte ikke passer til deg likevel. Hva gjør du? Er du bundet til den selskapsformen du har valgt og må starte på nytt, eller kan du overføre samme selskap til en annen selskapsform? Den selskapsformen du...