DELINGSBILLETT-SAKEN SNUS PÅ HODET

I sommer ble 19-åringen,  politianmeldt av Ruter for å ha laget en app som gjør det mulig å dele digitale billetter. Siden ble denne unge og kreative sjelen juridisk forfulgt av det statlig eide kollektivtrafikk-selskapet.

“Hvorfor skal ikke de kunne deles, når papirbilletter kan deles?”, var et spørsmål Advokat Farooq Ansari, i in Solidum Advokatfirma, stilte offentlig gjennom en artikkel i Aftenposten. Siden har Ansari bistått 19-åringen i møte med Ruter.  Saken ble høsten 2017 henlagt, da Politiet konkluderte med “intet straffbart forhold”.

Ruter klaget på henleggelsen – lite visste de om at saken da ville snus på hodet mot Ruter selv; Selskapet er nå mistenkt for forfalskning og fabrikkering av bevis – de har formidlet gale opplysninger til Politiet. 

Ruter selv mener at de feilopplysningene som er gitt til Politiet, bare skyldes en “glipp”. Den forklaringen kjøper ikke 19-åringens advokat, Farooq Ansari:

 “Dette er ikke en glipp. De har forfalsket og fabrikkert bevis i et forsøk på å få ham dømt – det er hårreisende. Det er ikke akseptabelt at en så stor og viktig aktør i Norge bøller med en 19-åring, og ødelegger livet hans på den måten de forsøker å gjøre”, sier Ansari til NRK.

Eventuelle  henvendelser tas best imot på post@insolidum.no eller tlf.: 21 09 02 02