RUTER ETTERFORSKER FOR FALSK ANKLAGE MOT 19-ÅRING 

I sommer ble 19-åringen politianmeldt av Ruter for å ha laget en app som gjør det mulig å dele digitale billetter. Deretter ble denne unge og kreative sjelen juridisk forfulgt av det statlig eide kollektivtrafikk-selskapet.

“Hvorfor skal ikke de kunne deles, når papirbilletter kan deles?”, var et spørsmål Advokat Farooq Ansari, i in Solidum Advokatfirma, stilte offentlig gjennom en artikkel i Aftenposten. Siden har Ansari bistått 19-åringen i møte med Ruter. Saken ble høsten 2017 henlagt, da Politiet konkluderte med “intet straffbart forhold”.

Ruter klaget på henleggelsen. Lite visste de om at saken da ville snus på hodet mot Ruter selv; selskapet er nå mistenkt for forfalskning og fabrikkering av bevis ved å ha formidlet gale opplysninger til Politiet. 

Ruter selv mener at de feilopplysningene som er gitt til Politiet, bare skyldes en “glipp”. Den forklaringen kjøper ikke 19-åringens advokat, Farooq Ansari:

 “Dette er ikke en glipp. De har forfalsket og fabrikkert bevis i et forsøk på å få ham dømt – det er hårreisende. Det er ikke akseptabelt at en så stor og viktig aktør i Norge bøller med en 19-åring, og ødelegger livet hans på den måten de forsøker å gjøre”, sier Ansari til NRK.

Eventuelle  henvendelser tas best imot på post@insolidum.no eller tlf.: 21 09 02 02