Maryam Kausar

Advokat

Maryam har siden hun fullførte mastergraden sin jobbet for både statlige og kommunale etater. Maryam har vært innom Fiskeri-og kystdepartementet, Utlendingsdirektoratet, Vestby kommune og Miljødirektoratet. Hun har sansen for arbeid for det offentlige og er firmaets ekspert i forvaltningsrett. 

Gjennom sine mange år i det offentlige, vet Maryam hvordan hun skal ta fatt på oppgaver hvor det offentlige er motpart. Hun har vært en del av byråkratiet selv, og forstår godt at enkeltmennesker føler seg svært små i møte med offentlige instanser. I tillegg synes Maryam at det er ekstra givende å være bistandsadvokat for kvinner som har vært utsatt for straffbare forhold.