Farooq Ansari

Advokat og grunnlegger

Farooq er firmaets primus motor. Ved siden av å starte dette advokatfirmaet har Farooq vært involvert i flere andre startups, alt fra import av frukt fra fjerne Østen, til matteundervisning på internett. Hans erfaring fra vel så vellykkede og ikke så vellykkede prosjekter er noe våre klienter nyter svært godt av når det tas juridiske og strategiske valg. 

Farooq har skrevet sin masteravhandling hos en av Norges ledende advokatfirma, Wikborg Rein & Co, hvor han senere ble ansatt til å skrive en utredning om alternative finansieringsløsninger. Videre har Farooq erfaring som advokat med bred prosedyreerfaring i et bredt spekter av sivile saker og straffesaker. Farooqs tverrfaglige kompetanse er unik, og har gitt han et meget godt utgangspunkt når han bistår klienter i forhandlinger.

For øvrig hviler Farooq aldri, han lader bare batteriene. Energien blir brukt til å bestige Kilimanjaro eller på fotballbanen, hvor han gjerne tar et oppgjør med både klienter og motparter.