OMDANN FRA ENKELTPERSONSFORETAK TIL AKSJESELSKAP

Artikkel skrevet av advokat Tarrnjit Singh Shergill | In Solidum Advokatfirma

Det var mange som etablerte enkeltpersonsforetak før lovendringene som gjorde det enklere å opprette aksjeselskap. Tidligere var det et krav å legge inn en minimumssum på 100 000 kr ved opprettelse av aksjeselskap. Etter at denne ble redusert til 30 000 kr har dette medført at stadig flere oppretter AS istedenfor enkeltpersonsforetak.

 1. Hva er et enkeltpersonsforetak?

  Et enkeltpersonforetak (ENK) kjennetegnes ved at det eies av en person med ubegrenset ansvar og risiko.

  I tilfeller der risikoen er veldig høy, kan det vurderes om organisasjonsformen bør endres der ansvaret er begrenset.

  Eieren av foretaket kan ikke selv stå oppført som en ansatt, men innehaver kan ha ansatte. Dette innebærer at eieren ikke får noen lønnsutbetaling, men kan disponere overskuddet selv.

  Overskuddet i foretaket må skattes av, og regnes som din inntekt. Innehaver må utbetale lønn til de ansatte og arbeidsgiveravgift.

  Det vil også være reduserte sosiale rettigheter for eier, enn det er for de ansatte. Med sosiale rettigheter menes sykepenger, dagpenger og pensjon.

  Et enkeltmannsforetak kjennetegnes også ved at det ikke er noen egen juridisk person, dette fører til en sammenblanding av økonomien til enkeltpersonsforetaket og personen som driver dette. Dette medfører at ENK ikke er særlig attraktivt hos investorer.

  Tegn på at du bør bytte fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap:
  • Du tjente mer enn 100 000 kr i fjor
  • Tjener du mer enn 750 000 kr i året er det skattemessig ulønnsomt med ENK
  • Du ønsker flere eiere
  • Du ønsker mindre risiko på deg selv som privatperson
  • Du vil være mer attraktiv hos investorer og banker
  Hvordan bytte fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap?
  • Det første steget er å starte et aksjeselskap på vanlig måte. Her er det viktig å ha riktig dokumentasjon som viser at du skal bytte fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap.
  • Et annet alternativ er å benytte seg et allerede eksisterende aksjeselskap som aldri har vært i bruk.
  • Aksjekapitalen er satt til 30 000 kr – dette er minstekravet.
  • Av de 30 000 kr kan du bruke 5570 kr som skal betales til Brønnøysundregistrene, resten kan du disponere som du vil.
  • Aktivitet, forpliktelser og driftsmidler må overføres – andre regler når det kommer til gjeld, fast eiendom og aktiva.
  • Dokumentasjonen må være på plass. Den skal vise virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital. Denne må kunne kontrolleres av en fagkyndig.
  Hva skjer etter omdannelsen?

  Etter du har endret selskapsformen fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap, vil den første endringen være at aksjeselskapet ditt har fått et organisasjonsnummer.

  Et AS vil bli sett på som en juridisk person.

  At aksjeselskapet er en juridisk person kan føre til at noen kontrakter må endres eller justeres.

  Selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret etter du har fakturert for 50 000 kr.

  Det blir nødvendig med nye kontonumre og kundeforhold hos banken.

  Dette kan In Solidum Advokatfirma bistå deg med:

  En overgang fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap kan ved første øyekast virke noe komplisert, men da har vi dyktige advokater som kan bistå deg.

  • Bistår både private og bedrifter
  • Alle typer transaksjoner
  • Rådgivning innen salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
  • Vi sitter med solid kompetanse innen forretningsjus
  • Bistår deg i utforming og vurdering av avtaler
  • Kontraktsjekk
  • Bistår forhandlinger og tvisteløsning

Hvis du har spørsmål knyttet til endring av selskapsform, kan du ta kontakt med oss i In Solidum Advokatfirma på 21 09 02 02. Vi har lovpålagt taushetsplikt. Alle våre saker behandles konfidensielt.