FAGARTIKLER 

in Solidum Advokatfirma | Schweigaards gate 42, 0191 OSLO | kontakt@insolidum.no | Tlf. 21 09 02 02

6 TIPS TIL FØRSTE MØTE MED BARNEVERNET

Artikkelen tisikter å tilføre konkrete råd som kommer godt med på det første møtet med barnevernet, etter bekymringsmelding. 

93% av bekymringmeldingene leder til tiltak

“Er du en av de foreldrene som har blitt innkalt til møte med barneverntjenesten etter en bekymringsmelding? I 2016 mottok barnevernet 58 254 bekymringsmeldinger, hvorav 93% ledet til barnevernstiltak.Les om hva du bør tenke på til første møtet