FAGARTIKLER 

in Solidum Advokatfirma | Schweigaards gate 58 D, 0656 OSLO | kontakt@insolidum.no | Tlf. 21 09 02 02

 ISLAMSK FINANSIERING

Artikkelen omhandler grunnprinsipper i islamsk finansiering, som internasjonalt går under betegnelsen «islamic finance».

ISLAMSK FINANSIERING OM INVESTERING

«Sharia tillater ikke investeringer i foretak som er involvert i handlinger som i henhold til sharia er ulovlige eller uetiske». Klikk her for å lese om hvordan man ved islamsk finansiering stiller seg til pengelån, renter, risikofordeling, investeringer og andre nærliggende emner.

Bror til besvær

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tok beslag i lagringsmediet til filmregissør Rolfsen. Spørsmålet om rettmessigheten av beslaget var blant det som siden verserte i retten!

les mer