In Solidum Advokatfirma gjør det enkelt for deg å snakke med en advokat!

Gode råd skal ikke koste mye penger - hos oss koster førstegangskonsultasjon kun 490 kr!

Over en god kopp chai har flere tiår med konflikter og uenigheter latt seg løse. Vi stiller både med varm kopp chai og de gode rådene som hører til!

8 av 10 vet ikke at de har krav på fri rettshjelp. Er du en av dem? Ta kontakt for en uforpliktende samtale - vi hjelper deg igang!

Hva jobber vi i In Solidum Advokatfirma med?

Vi ønsker å nyte vårt arbeid, jobbe med klienter vi liker, henge med kolleger vi liker og gå hjem hver dag med en følelse av ekte tilfredshet – mens det fortsatt er lyst ute.

Vi arbeider for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Det kan være alt fra små foretak som trenger forretningsjuridisk bistand til enkeltmennesker som trenger råd og bistand i tvister som angår dem.

Her er et glimt av hvem vi synes det er gøy å arbeide med og hva vi trives å arbeide med (klikk for å se):

Gründere og næringsdrivende – er du en gründer, bedrift i oppstartsfasen eller annen næringsdrivende som skal forme vår fremtid er du definitivt en vi vil bistå. Det gleder oss å samarbeide med spennende og nye gründerforetak. Vi bistår næringsdrivende i forbindelse med stiftelse av foretak, kapitalforhøyelser (kontantemisjoner og motregningsemisjoner), fusjoner, kontraktuelle problemstillinger og strategiske valg i lys av de juridiske aspektene. Små og enkle grep, som for eksempel en aksjonæravtale, kan ofte være lønnsomme

Barnevernsaker  vi er din lydforsterker og kulturell tolk. Fortvilelse og maktesløshet er følelsen foreldre ofte sitter med i møte med barnevernet. I en slik situasjon er det viktig å ha en god samtalepartner og rådgiver du raskt kan komme i kontakt med slik at du får tatt en veloverveid beslutning om hvilket steg du bør ta. Vårt firma har arbeidet mye med foreldre i barnevernsaker som har en annen etnisk bakgrunn. Barnevernets kompetanse og erfaring med fremmedspråklige foreldre og barn er varierende, alt avhengig av hvor i Norge saken behandles. Den kulturelle kompleksiteten i barnevernsaker krever en årvåken advokat som kan videreformidle den kulturelle annerledesheten på enkel måte. Les mer

Forhandlinger – det finnes ikke dårlige avtaler, kun dårlige handler. Vi søker å inngå fremforhandlede løsninger, før en tar med en sak i retten. Det vil du spare tid og penger på. For å lande en best mulig handel kreves mye forarbeid i forbindelse med forhandlinger, både på et juridisk og strategisk plan. I forhandlingsmøter dukker det ofte opp forhold du ikke hadde regnet med. Vi gir deg de nyttige rådene på veien.

Inndrivelse av pengekrav – Har du utestående fordringer? Inkassobyråer bruker ofte lang tid på inndrivelsesprosessen. Inkasso via advokat er en mer effektiv og raskere prosess. Kanskje bør du vurdere arrest? Desto tidligere du komme i gang med den rettslige inndrivelsen av kravet, desto større er sannsynligheten for at du vil få dekning.

Arbeidstvister – vær tidlig ute. I forbindelse med opphør av arbeidsforhold er rettigheter og forpliktelser ofte knyttet til tidsfrister, som i verste fall kan resultere i rettstap. Derfor må du ikke nøle med å ta kontakt med advokater i slike type saker. Desto tidligere du er ute, desto bedre stiller du deg.

Saker mot det offentlige – har det offentlige gjennomført et inngripende tiltak mot deg, som for eksempel politiet eller barnevernet, eller har det offentlige truffet et vedtak du vil klage på, som for eksempel et skatte- eller NAV-vedtak (les mer) så har vi dyktige advokater på kontoret som kan hjelpe deg.

Bank og finans – er du forbi gründerstadiet og skal utvide driften? Skal du ta opp et stort næringslån? Vi har erfaring med forhandling av vilkår i lånekontrakter og sikkerhetsdokumenter.

Straffesaker – vi bistår klienter som er involvert i straffesaker, både som forsvarere og bistandsadvokater. Dersom du er siktet i en alvorlig straffesak kan du krav på offentlig oppnevnt forsvarer allerede under etterforskningsstadiet. Det innebærer at staten betaler for vårt arbeid. I svært mange saker har du også krav på bistandsadvokat hvor det offentlig betaler. 

Ektefelle- og dødsboskifte, arv og testament, barnefordeling – Alle skal gjennom livets faser, og ”ups-and-downs” som kan følge med. Vi bistår i skilsmissesaker, og de utfordringer som oppstår i kjølvannet av dette, herunder forhandlinger ved inngåelse av skifteavtaler, overføring av bolig mellom ”eksene” og samværsavtaler om barna. Ønsker du å tilgodese noen nå eller etter din levetid, så bistår vi deg med utarbeidelse av testament også. Vi er ofte involvert i saker med et internasjonalt tilsnitt. Skulle det være behov advokatbistand i Pakistan, så har vi samarbeid med advokater der. 

Hvem er vi?

Farooq Ansari

Advokat og grunnlegger

‹‹Vår misjon er å være talerør for de som ikke har en enkel tilgang til juridisk hjelp og senke terskelen for å ta kontakt med advokat. Vi skal gjøre det enklere, bedre og langt mer hyggeligere å komme til et advokatkontor!”

Farooq har fem års prosedyreerfaring i et bredt spekter av sivile- og straffesaker, og er vår ekspert i forhandlinger.

Tlf.   E-post   Mer

[overlay_content unique-id = '330']

Muhammed Saqib Rizwani

Advokat

‹‹Det å møte så mange forskjellige mennesker som jeg er så heldig å gjøre i yrket mitt, gir meg muligheten til å bli en god menneskekjenner››.

Saqib har erfaring som assistent attaché for den norske FN-delegasjonen i New York. Videre kan han skilte med erfaring fra Norges Automobil-Forbund, samt som prosessfullmektig i saker om utlendings- og barnerett.

Tlf.   E-post   Mer

[overlay_content unique-id = '333']

Mudassar Amin

Advokat og innehaver

«Vi skiller oss ut ved at vi har et høyt fokus på etikk og innlevelse i sakene. Det er viktig for oss å bistå de som tradisjonelt sett har dårligere forutsetninger for å ivareta sine rettigheter.»

Mudassar kan skilte med fire års erfaring som advokat fra Wikborg, Rein & Co, samt som advokat i konsernjuridisk avdeling hos DNB. Mudassar er firmaets forretningsjuridiske ekspert.

Tlf.   E-post   Mer

Roy W. Johansen

Advokat

“Etter 15 år i bransjen er jeg ekstra heldig som får være en del av et team som setter mellommenneskelige forhold øverst på prioriteringslista.”

Etter nesten 15 år i dette yrket har Roy tilbrakt flere tusen timer i norske domstoler, først hos politiet/påtalemyndigheten og deretter 9 år som advokat i både sivile og straffesaker. De siste 5 årene har han tilbrakt hos Advokatfirmaet Salomon & Johansen.

Tlf.   E-post   Mer

[overlay_content unique-id = '337']
[overlay_content unique-id = '902']

Hva koster vi?

Advokater kan oppleves dyre, men vi mener at det ikke trenger å være slik.

Det kan være vanskelig å forstå hvor mye en sak kan koste deg. Derfor koster førstegangskonsultasjon kun kr 490 hos in Solidum. Du vil finne en helt egen trygghet i å sortere spørsmål og tanker vedrørende dine juridiske rettigheter, ved å benytte deg av en førstegangskonsultasjon.

Mange av sakene våre omfattes av ordningen fri rettshjelp, eller så blir de dekket av det offentlige eller din forsikring.

Ta kontakt (telefon | e-post) så hjelper vi deg godt igang!

Fagartikler

Se alle

Arveoppgjør i Pakistan

I denne artikkelen vil vi gi en redegjørelse av prosessen med å få overført verdier til deg som arving, etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge.

Dekker bilforsikringen advokatutgifter ved tvist med selger?

Har du kjøpt en bil som viser seg å ha mangler og trenger advokatbistand? Bilforsikringen din kan dekke store deler av advokatutgiftene.

Akuttplassering av dine barn etter et akuttvedtak

Har barnevernet truffet et akuttvedtak og akuttplassert barnet ditt? Les om vilkårene og saksgangen her, og ta med deg noen råd for veien videre.

Adopsjon av barn fra Pakistan

Hva skal til for å kunne adoptere et barn fra Pakistan?

Samtaleprosess i barnevernssaker

Les om samtaleprosess som behandlingsform i barnevernssaker

I hvilke tilfeller har du krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges regning?

Les om hvilke tilfeller du har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat av retten.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og ønsker hjelp av en bistandsadvokat?

Les om bistandsadvokatens rolle og hvordan bistandsadvokaten kan hjelpe deg som er fornærmet i en straffesak.

Prosessen ved hjemsendelse av kiste etter dødsfall av norsk-pakistanere i Pakistan

En norsk-pakistaner har dødd i Pakistan, men vi ønsker å bringe kisten til Norge. Les mer om prosessen her.

Barnets rett til å uttale seg i sin egen sak

Våre advokater har lang erfaring med å bistå barn i barnevernssaker. Vi sørger for at din stemme blir hørt!

Krav om tilbakeføring etter barnevernlovens § 4-21

Våre advokater har lang erfaring med å kreve tilbakeføring av barn fra barnevernet

Hvilket ansvar har arbeidsgiver for å undersøke at utenlandske arbeidstakere har gyldig arbeidstillatelse?

Høyesterett avsa nylig en dom som har betydning for deg som arbeidsgiver med utenlandske arbeidstakere

Første sikh-familie fra Afghanistan innvilget asyl i Norge

Les om den første sikh-familien fra Afghanistan som fikk innvilget asyl i Norge, med bistand fra In Solidum Advokatfirma

Det handler først og fremst om mennesker

Omsider har altså flertallet i regjeringen greid å manøvrere sitt moralske kompass der det bør være. Nemlig å beskytte sine egne barn, ikke bare fordi det står i loven, men fordi det føles riktig. 

Er du rammet av NAV-skandalen?

Har du fått avslag på dagpenger? Dette trenger du å vite om dagpenger.

Ruter anmeldte 19-åring – nå snus saken på hodet

19-åring vs Ruter: Delingsbillett-saken snus på hodet. Nå etterforskes Ruter for forfalskning og fabrikkering av bevis. Advokat Farooq Ansari bistår 19-åringen i møte med transportgiganten.

Skriveplass hos et annerledes advokatfirma?

in Solidum Advokatfirma tilbyr skriveplass og originale råd til deg som er litt annerledes – søknadsfrist: 15.11 (…)

Parwin og døtrene endelig gjenforent

Etter tre-års kamp fikk Parwin og døtrene gleden av å gjenforenes. Da alt så som mørkest ut etter avslaget, fikk Parwin hjelp av (…)

Dele-app for billetter er ikke straffbart

Artikkel skrevet av Advokat Farooq Ansari | In Solidum Advokatfirma | Aftenposten  En 19-åring er politianmeldt av Ruter for å ha laget en app som gjør det mulig å dele digitale billetter. Hvorfor...

Parwin-saken: innvilget familiegjenforening

Over to år med saksbehandling, massiv medieomtale og kritikk måtte til før barna til Parwin (30) fikk innvilget familiegjenforening. Vi i in Solidum Advokatfirma (…)

Bror til besvær

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tok beslag i lagringsmediet til filmregissør Rolfsen. Spørsmålet om rettmessigheten av beslaget var blant det som siden verserte i retten!
 

Vår historie

Juridisk rådgivning er viktig, men kanskje ikke alltid så tilgjengelig som vi mener den burde være, særlig for de som aller mest trenger den. I havet av komplisert juridisk tolkning, kan personen bak henvendelsen kjenne på en utilgjengelighet.

Les mer

 I mylderet av tilsvarende juridiske tjenester, så vi at bransjen trengte noe nytt, noe annerledes. Samtidig som vi skulle besitte solid erfaring og tyngde i faget, skulle vi også være oss selv, ekte. Helt uten filter. Som unge visjonære og idealistiske advokater etablerte vi derfor in Solidum Advokatfirma i 2013.

Mange kan oppleve advokater som ”utilgjengelige” personer, gjemt bak en stram kleskode. Vi skal være personlige og profesjonelle, uten et stramt slips! Vi har tilgjengeliggjort oss ved å etablere oss på bakkeplan i Schweigaards gate 58 D, med 37-bussen som nærmeste nabo.

Vi ønsker å være rådgivere underveis, og ikke nødvendigvis en du bare benytter deg av når alt annet håp er ute og du virkelig har havnet i knipa. Vi tilbyr derfor rimelig førstegangskonsultasjon, som vi tror senker terskelen for å kontakte advokat. Denne rådgivningen kan i de fleste tilfeller gi deg den kartleggingen du trenger for å se juridiske utfordringer og løsninger.

in Solidum, det står som en grunntone i vårt mandat. Én for alle alle for én. in Solidum skal gi god, trygg og forsvarlig advokatbistand. Hos in Solidum vil du treffe ekte mennesker, med et levende engasjement om å finne gode løsninger for deg.

37-bussen besøker oss hvert 7. minutt

Du finner oss på bakkeplan i Schweigaards gate 42. Vi er den nærmeste naboen til Oslo gate-busstopp, som 37-bussen gjester hvert 7. minutt på dagtid – mandag til fredag. Bussen kan frakte deg fra Jernbanetorget/Oslo S helt frem til oss på under 5 minutter!

In Solidum

Schweigaards gate 58D, 0656 Oslo

In Solidum Advokatfirma, Karvesvingen 5, 0579 Oslo, Org.nr.: 922694117 

Personverns- og cookieserklæring