HAR DU KRAV PÅ FRI RETTSHJELP?
N

En ordning med gratis advokat

Ved fri rettshjelp dekker Staten advokatutgiftene etter faste satser. I mange saker er det helt gratis, mens det i noen saker er en liten egenandel.

Kriteriene for fri rettshjelp

Reglene er kompliserte og avgjørelse avhenger gjerne av faktorer som sakstype og økonomisk situasjon.
N

Gratis og uforpliktende

Det er gratis og uforpliktende å ringe oss eller sende oss en mail med spørsmål om man har krav på fri rettshjelp. Sammen finner vi raskt ut av om du kan benytte deg av denne ordningen.

In Solidum Advokatfirma enkel og annerledes.

Lakkegata 3, 0187 Oslo

21 09 02 02

kontakt@insolidum.no

ELLER SEND OSS EN E-POST - GRATIS OG UFORPLIKTENDE

5 + 14 =

Hva jobber vi med?

In Solidum Advokatfirma arbeider for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Det kan være alt fra enkeltmennesker og familier som trenger råd og bistand i tvister som angår dem, til små foretak som trenger forretningsjuridisk bistand. Vi besitter solid erfaring og tyngde i fagene, og er opptatt av at våre klienter finner en helt egen trygghet i å sortere spørsmål og tanker om sine juridiske rettigheter, ved å benytte seg av vår gratis førstegangskonsultasjon. Gratis rådgivning vil i de fleste tilfeller gi den kartleggingen som trengs for å se de juridiske løsningene på utfordringene. 

Her er et glimt av hvem vi synes det er gøy å arbeide med og hva vi trives å arbeide med (klikk for å lese):

Barnevernsaker vi er din lydforsterker og kulturell tolk. Fortvilelse og maktesløshet er følelsen foreldre ofte sitter med i møte med barnevernet. I en slik situasjon er det viktig å ha en god samtalepartner og rådgiver du raskt kan komme i kontakt med slik at du får tatt en veloverveid beslutning om hvilket steg du bør ta. Vårt firma har arbeidet mye med foreldre i barnevernsaker som har en annen etnisk bakgrunn. Barnevernets kompetanse og erfaring med fremmedspråklig foreldre og barn er varierende, alt avhengig av hvor i Norge saken behandles. Den kulturelle kompleksiteten i barnevernsaker krever en årvåken advokat som kan videreformidle den kulturelle annerledesheten på enkel måte. 

Arbeidstvister – vær tidlig ute. I forbindelse med opphør av arbeidsforhold er rettigheter og forpliktelser ofte knyttet til tidsfrister, som i verste fall kan resultere i et rettstap. Derfor må du ikke nøle med å ta kontakt med advokater i slike type saker. Desto tidligere du er ute, desto bedre stiller du deg.

Saker mot det offentlige – Har det offentlige gjennomført et inngripende tiltak mot deg, som for eksempel politiet eller barnevernet, eller har det offentlige truffet et vedtak du vil klage på, som for eksempel et skatte- eller NAV-vedtak så har vi dyktige advokater på kontoret som kan hjelpe deg.

Næringsdrivende – små og enkle grep kan ofte være lønnsomme 

Gründer eller oppstartsbedrift – Er du en gründer eller oppstartsbedrift som skal forme vår fremtid er du definitivt en vi vil bistå. Det gleder oss å samarbeide med spennende og nye gründerforetak. Vi bistår næringsdrivende i forbindelse med kapitalforhøyelser (kontantemisjoner og motregningsemisjoner), fusjoner, kontraktuelle problemstillinger og strategiske valg i lys av de juridiske aspektene.

Forhandlinger – det finnes ikke dårlige avtaler, kun dårlige handler. Vi søker alltid etter forhandlingsløsninger før en havner i retten. Det vil du spare tid og penger på. For å lande en best mulig handel kreves mye forarbeid i forbindelse med forhandlinger, både på et juridisk og strategisk plan. I forhandlingsmøter dukker det ofte opp forhold du ikke hadde regnet med.

Inndrivelse av pengekrav – vi har ikke sansen for å tvinge. Først prøver vi å innfri ditt krav frivillig da det er enklest og billig, gjerne i samarbeid med den som skylder deg penger. Hjelper det ikke, bruke vi andre effektive metoder slik som arrest eller utlegg. Desto tidligere du inndriver kravet, desto større er sannsynligheten for at du vil få dekning for kravet.

Boligsalg – Med stigende boligpriser og høye meglerhonorarer er det mange som velger å gjennomføre boligsalget på egenhånd. Er det bank på den ene siden av bordet vil banken kreve at en advokat eller megler gjennomfører det økonomiske oppgjøret. Hos oss finner du gode løsninger til ditt boligsalg; om det gjelder å utarbeide en kjøpskontrakt eller å opptre som megler for å gjennomføre det økonomiske oppgjøret.