Pakistansk fullmakt / Pakistani Power of Attorney

Dersom det skal oppnevnes fullmektig i Pakistan som skal representere deg i forbindelse med skifteoppgjør, kjøp og salg av eiendommer, trengs fullmakt som tilfredsstiller kravene pakistansk lovgivning setter til hva som må fremgå av fullmakten og hvilke instanser som må attestere den.  

Utkast til fullmakt finner du her: PowerofAttorney.pdf

Du kan utstede fullmakt for ett eller flere forhold. Det skilles mellom generalfullmakt og spesiell fullmakt. Mens generalfullmakten er utestedet for flere forhold gjelder den spesielle fullmakten kun ett forhold. Trenger du fullmakt for salg av fast eiendom i Pakistan skal du bruke spesiell fullmakt.

Pakistanske myndigheter har nylig hatt en lovendring som gjør at fullmakten må gjennom følgende (i angitt rekkefølge) før den er gyldig i Pakistan:

  1. Sett på bilde (stift eller lim på) av fullmaktsgiver på fullmakten.
  2. Attester underskriftene av Notarius Publicus. Fullmaktsgiver og vitnene skal signere fullmakten i nærvær av notarius publicus. Det er viktig at bilde også attesteres. Notarius publicus har ekspedisjon i 5. etasje i Oslo tinghus. Per 01.03.2018 er det gebyr på kr 282 per notarialbekreftelse. Du trenger ikke en forhåndsavtale for notariusbekreftelser av en fullmakt, det utføres ved oppmøte. Alle må ha med legitimasjon. 
  3. Legalisering (attestering) fra Utenriksdepartementet etter at den er notariusbekreftet. Det er gebyrfritt å legalisere dokumenter hos Utenriksdepartementet. Dokumenter kan leveres ved personlig oppmøte. Dokumentet blir ofte legalisert ved oppmøte, men man kan bli bedt om å komme tilbake.
  4. Attestering fra den pakistanske ambassaden i Oslo. Fullmakten blir ikke legalisert ved oppmøte. Du må regne med at det tar et par dager før du får fullmakten tilbake fra ambassaden. Er du norsk statsborger må du sørge for å bringe med deg kopi av det norske passet ditt (første side). Dersom fullmaktsgiver har oppholdstillatelse i Norge må du bringe med deg kopi av ditt pass, samt kopi av din norske oppholdstillatelse.

In Solidum Advokatfirma har erfaring med å bistå klienter i norske skifteoppgjør hvor avdøde har formuesgoder og arveberettigede i Pakistan. Om du har behov for advokat i Pakistan, kan vi anbefale våre faste advokatforbindelser i Gujrat, Sialkot og Lahore. 

 

Hvis du har spørsmål relatert til pakistansk fullmakt eller andre forhold tilknyttet Pakistan-Norge inviterer vi deg til å ta kontakt med oss i in Solidum Advokatfirma på 21 09 02 02.