Er du rammet av NAV-skandalen ved at du er feilaktig dømt? Få gratis rettshjelp av oss. 

I kjølvannet av “NAV-skandalen”, tilbyr vi gratis juridisk bistand til deg som er uskyldig dømt for overtredelse av folketrygdloven.

Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, og mistet retten til disse ytelsene kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap. Det samme gjelder dersom du har fått et tilbakebetalingskrav eller blitt dømt for trygdesvindel. NAVs praksis har vært at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å motta nevnte ytelser. I 2017 begynte imidlertid Trygderetten å avsi kjennelser der de la til grunn at EØS-trygdeforordningen gir rett til ytelser som sykepenger og AAP, under midlertidige opphold i andre EU/EØS-land. NAVs praksis har derfor vært feil i mange år.

Dette er en skandale uten dimensjoner. Ring oss for å få hjelp.

 

Har du fått avslag etter folketrygdloven, kan du ringe oss i in Solidum Advokatfirma – uten at det koster deg noe – på 21 09 02 02. 

Gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Send henvendelse.

15 + 1 =