VI BISTÅR I SAKER MOT NAV

Hvorfor velge In Solidum i NAV-saker? 

Vi gjør det nå enkelt for deg å klage på avslag fra NAV
Du trenger ikke betale masse for en forhåndsvurdering av saken din. Vi har betydelig erfaring og kompetanse fra NAV-systemet, og kan derfor gi deg en rask og ærlig vurdering av din sak. Våre begge advokater har arbeidet i NAV så de vet hva som kreves for å endre et avslag. Slå på tråden til en av våre erfarne advokater eller send oss en e-post med informasjon om saken din. 

N

Spesialisert og lang erfaring fra NAV

Våre ansatte har arbeidet i både NAV klageinstans og NAV lokalt, og kjenner derfor systemet godt fra innsiden. De vet hvor skoen tykker! Vi har bistått i flere titalls NAV-saker de siste årene med mange seiere.  

Fri rettshjelp

I klagesaker har man ofte krav på fri rettshjelp. Ta kontakt med oss for å se på du har krav på fri rettshjelp. Vinner du saken kan du kreve kostnadene dine dekket av NAV!   

Tilgjengelig

In Solidum gjør sitt ytterste for å være tilgjengelig for deg når enn du måtte trenge. Sender du oss avslaget ditt per e-post kan vi gi den en rask tilbakemelding på om du har en sak. 

Få en vurdering av din sak

– helt uforpliktende!

2 + 15 =

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer dersom man ikke får medhold i NAV Klageinstans?

Med noen få unntak kan du anke til Trygderetten. For NAV Klageinstans sender anken til Trygderetten skal NAV Klageinstans skal ta stilling til anken din og omgjøre vedtaket hvis de finner grunnlag for dette. 

Kan saken behandles av domstolene?

Ja, men alle klage- og ankemuligheter hos NAV og Trygderetten må være utprøvd. 

Kan man få fri rettshjelp i NAV-saker?

Du kan ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagesaken, men det avhenger av om man er innenfor fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Inntektsgrensen for fri rettshjelp 246 000,- på årsbasis, eller skattbar formue over 100 000,-. D

Møt våre advokater som jobber med NAV-sakene

Yasaman Aalaei

Yasaman Aalaei

Advokatfullmektig

Yasaman har arbeidet med vanskeligstilte mennesker i lang tid. Yasaman har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker som ikke har enkel tilgang til juridisk rådgivning. Med erfaring fra NAV klageinstans og NAV lokalt kjenner Yasaman NAV meget godt fra innsiden. Du kan forvente gode og effektive råd fra Yasaman i en klagesak!  

Kontakt: 998 50 090 / ya@insolidum.no

Saqib Rizwani

Saqib Rizwani

Advokat

Saqib er spesielt opptatt av å være talerør for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Hans mål er å gjøre det enklere og hyggeligere å komme til et advokatkontor, og formidle komplisert lov og rett på en enkel og forståelig måte. Saqib har bistått mange i forbindelse med avslag på dagpenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger. Saqib kjenner NAV godt fra da han arbeidet som saksbehandler der. 

Kontakt: 486 06 939 / sr@insolidum.no

Relaterte artikler