FÅ BISTAND AV ET NORSK ADVOKATFIRMA TIL TVISTER I PAKISTAN

Hvorfor velge In Solidum i rettstvister i Pakistan? 

Vi gjør det enkelt for deg å håndtere tvister i Pakistan
Du trenger ikke å reise til Pakistan for å få bistanden til tvister i Pakistan. In Solidum advokatfirma kan bistå deg i for eksempel arveoppgjør, eiendomstvister, eller ved dødsfall av norsk statsborger i Pakistan. Kom til vårt konto i Oslo.

N

Vi har erfaring med rettstvister i Pakistan

Vi har et advokatteam bestående av profesjonelle aktører som i lang tid har bistått våre klienter i Pakistan.

Du forholder deg kun til oss

Du skal ikke forholde deg til noen andre enn In Solidum sine advokater i Norge. Du skal slippe å forholde deg til advokater i Pakistan.

Tilgjengelig

In Solidum gjør sitt ytterste for å være tilgjengelig for deg når enn du måtte trenge

Møt våre advokater som jobber med Pakistan-sakene

Farooq Ansari

Farooq Ansari

Advokat/Grunnlegger

Han er spesielt opptatt av å være talerør for de som ikke har enkel tilgang til juridisk hjelp. Hans mål er å gjøre det enklere og hyggeligere å komme til et advokatkontor, og formidle komplisert lov og rett på en enkel og forståelig måte. 

Kontakt: 98 01 86 11 / ansari@insolidum.no

Arshad Virk

Arshad Virk

Advocate

Arshad er vår pakistanske advokat som har et brennende engasjement for å ivareta rettighetene til vanskeligstilte i Pakistan. Arshad har møterett for High Court i Pakistan. Han er ofte å treffe i Oslo da han trives i norsk natur. 

 

Kontakt: 21 09 02 02 / kontakt@insolidum.no

Ali Imran Rao

Ali Imran Rao

Advocate

Ali er vår pakistanske advokat, med erfaring fra 2006. Ali har et høyt fokus på etikk og innlevelse i sakene. Det er viktig for han å bistå de som tradisjonelt sett har dårligere forutsetninger for å ivareta sine rettigheter. Ali har møterett for Pakistansk High Court. 

 

Kontakt: 21 09 02 06 / kontakt@insolidum.no

Få en vurdering av din sak

– helt uforpliktende!

1 + 6 =

Ofte stilte spørsmål

Hvor skaffer jeg gyldig fullmakt/Power of Attorney?

Det er ikke lenger nødvendig med attestering av underskriftene av Notarius Publicus og legalisering fra Utenriksdepartementet. Attestering fra den pakistanske ambassaden i Oslo er det eneste du trenger. Kontakt oss for å få en fullmakt tilpasset ditt behov. 

Bistår dere i alle byer i Pakistan?

In Solidum Advokatfirma bistår først og fremst i Punjab. Vi har imidlertid samarbeidspartnere over store deler av Pakistan. 

Må jeg til Pakistan i forbindelse med arveoppgjør?

Nei, det er ikke nødvendig i alle saker. In Solidum kan gjennom sitt advokatteam i Pakistan kan gjøre store deler av arbeidet for deg.

Relaterte artikler