Rapportering av formuen i skattemeldingen

Artikkel skrevet av advokat Farooq Ansari | In Solidum Advokatfirma

Dersom du er bosatt i Norge, er du pliktig til å rapportere formuen din i Pakistan. Formuen kan bestå av bolig, tomt, næringseiendom, bankinnskudd m.v.

Hvordan rapportere boligeiendom og bankinnskudd i Pakistan i skattemeldingen?

Alle skattytere har mottatt skattemeldingen for 2019. Du kan gjøre endringer i skattemeldingen din frem til til og med 30. april 2020. Dersom du har formue i utlandet, skal du melde ifra om dette i skattemeldingen.

At du er pliktig til å rapportere, innebærer ikke automatisk at du er pliktig til å betale skatt.

Det er en ganske enkel prosess å rapportere formuen man eier i utlandet. Når du logger inn på altinn.no for å gjøre endringer i skattemeldingen, vil du få mulighet til å legge inn fast eiendom du eier i utlandet, bankinnskudd i Pakistan, leieinntekter på fast eiendom, renteinntekter mv.

For fast eiendom brukes punkt 4.6.1, mens for bankinnskudd skal du bruke skjemaet som heter RF-1231.

Formuesskatt for boligeiendom i utlandet er gunstig. Formuesverdien for boliger settes til kun 30 % av markedsverdi.

Hva må du betale i skatt ved rapportering av formue i Pakistan?

For at du skal komme i posisjon til å betale skatt i Norge, må din formue i 2019 overstige 1 500 000 kroner. Dersom du er gift, må din formue overstige 3 000 000 kroner. Formuesskatt betales av nettoformuen, som innebærer at det gjøres fullt fradrag for gjeld.

For det tilfellet at du overstiger ovennevnte formuesgrenser, skal du betale 0,85 % formuesskatt.

Eksempel på skattemessig effekt av bolig i Pakistan:

Du eier en boligeiendom verdt 10 millioner rupees og har en boliggjeld på 1 million rupees.

Ved beregningen av formuesskatt av boligeiendommen, gjør man følgende kalkulasjon:

Boligeiendommens formuesverdi settes til 3 millioner rupees (30 % av markedsverdi). Deretter gjøres det fradrag på 1 millioner rupees for gjelden. I dette regnestykket skal det altså betales 0,85 % av 2 millioner rupees, som tilsvarer 17 000 rupees. Med dagens kurs tilsvarer det ca 1 000 NOK.

Eksempelet tar ikke hensyn til om du har annen gjeld eller formue. Hvis man har annen gjeld, uavhengig av om det er i Norge eller utlandet, tilsvarende 2 millioner rupees, betaler du null i formuesskatt i dette eksempelet.

Eksempel på bankinnskudd:

Bankinnskudd på 10 millioner rupees. Hele bankinnskuddet inngår i beregningen av formuesskatten. Det skal beregnes 0,85 % formuesskatt av 10 millioner rupees, tilsvarende 85 000 rupees. Med dagens kurs tilsvarer det ca 5 500 kroner.

I dette eksempelet tas det ikke hensyn til at du har annen formue eller gjeld.

Les mer om norsk-pakistaneres plikt til å rapportere om sine formuesforhold i Norge her.

Hvis du har spørsmål relatert til formuesforhold tilknyttet tilknyttet Pakistan kan du ta kontakt med oss i in Solidum Advokatfirma på 21 09 02 02. Vi har lovpålagt taushetsplikt. Alle våre saker behandles konfidensielt.