LES OM FREMGANGSMÅTEN VED HJEMSENDELSE AV LIK FRA PAKISTAN

 

Artikkel skrevet av advokat Farooq Ansari | In Solidum Advokatfirma | Klikk her for vår Pakistan-side

Lang saksbehandling hos Den norske ambassaden, mye byråkratisk arbeid og blant annet lite offentlig tilgjengelig informasjon, resulterer i at norsk-pakistanere som dør i Pakistan blir gravlagt i Pakistan mot sin vilje. Den norske ambassaden har gitt uttrykk for at de kommer til å prioritere disse sakene fremover.

I denne artikkelen gjør vi rede for fremgangsmåten og Den norske ambassadens rutiner i forbindelse med hjemsendelse av lik fra Pakistan. Vær obs på at det kan ta et par dager før hjemsendelse kan finne sted.

Det vi beklageligvis ofte erfarer at mange ikke har forsikring i orden når de oppholder seg i Pakistan. Dersom du ikke har forsikring blir hjemsendelsen meget kostbar og vanskelig.

Under følger punkter om fremgangsmåten ved hjemsendelse av lik:

Snakk med forsikringsselskapet

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapene pleier å ha avtaler med sykehus i de store byene, som vil kunne bistå i forbindelse med hjemsendelse av lik til Norge.

Overfør liket til et riktig pakistansk sykehus

Ta kontakt med et pakistansk sykehus som kan sørge for at liket blir transportert til et sykehus som kan oppbevare liket og ordne nødvendig dokumentasjon for utsendelse. Sørg for godkjennelse fra forsikringsselskapet før liket overføres til sykehuset. Sjekk også om sykehuset har erfaring med hjemsendelse av lik. Aadil Hospital i DHA Lahore Cantt har omfattende erfaring med oppbevaring og utsendelser av lik til utlandet. Aadil Hospital har også bistått en norsk-pakistansk familie med hjemsendelse av lik til Norge.

Opprett kontakt med et norsk begravelsesbyrå

Opprett kontakt med et norsk begravelsesbyrå og sett dem i kontakt med det pakistanske sykehuset som skal oppbevare liket.

Ta kontakt med Den norske ambassaden

Ta kontakt med Den norske ambassaden. Dersom du ringer utenom ambassadens åpningstider vil du bli satt over til utenriksdepartementets operative senter gjennom ambassadens telefonsvarer. Senteret er åpent 24 timer i døgnet. Sett ambassaden i kontakt med kontaktpersonen i sykehuset og begravelsesbyrået i Norge.

Lever dokumentene til ambassaden gjennom sykehuset:

  • Gyldig dødssertifikat (Death Certificate Hopital/Capital development) utstedt fra NADRA. Dokumentet må være attestert av «Pakistani Ministry of Foreign Affairs».
  • FIR (First Information Report) fra den lokale politimyndighet. Dokumentet blir utstedt dersom dødsfallet skyldes en straffbar handling.
  • Kopi av passet til avdøde.
  • Kopi av passet til den som skal følge med på flyreisen.

No Objection Certificate

Når alle nødvendige dokumenter er fremlagt vil ambassaden utstede No Objection Certificate (NOC). I NOC omtales den norske borgeren som «avdøde», og opplysningene i dødsattesten må derfor verifiseres før NOC utstedes. Når NOC er utstedt, vil dokumentet bli sendt til flyselskapet som skal frakte liket. Sykehuset hjelper til med dette.

Klikk her for vår Pakistan-side

Les mer om norsk-pakistaneres plikt til å rapportere om sine formuesforhold i Norge her.

Hvis du har spørsmål relatert til formuesforhold tilknyttet tilknyttet Pakistan kan du ta kontakt med oss i in Solidum Advokatfirma på 21 09 02 02. Vi har lovpålagt taushetsplikt. Alle våre saker behandles konfidensielt.