De siste tre årene har Parwin og hennes families fremtid basert seg rundt saksbehandling, avslag, klager, omgjøringsbeslag og DNA-tester. Alt dette, etter at hun rømte med barna da ektemannen ville tvangsgifte 12 år gamle Shamina. Parwin fikk asyl da hun rømte fra det voldelige tvangsekteskapet, men norske myndigheter nektet søknaden om å hente jentene til Oslo. I sommer snudde Utlendingsnemnda, og det ble det omsider klart at døtrene får oppholdtillatelse i Norge. Nå i oktober, etter en tre-års kamp, kunne døtrene endelig gjenforenes med sin mor i Oslo. Shamina er blitt 15 år.  

Da alt så som mørkest ut etter avslaget i 2016, fikk Parwin hjelp av in Solidum Advokatfirma, med advokatfullmektig Muhammed Saqib Rizwani i spissen. I denne perioden har Parwin kjent på Rizwani som ikke bare en dyktig advokat, men også en god støttespiller og psykolog. Gleden var stor da han lørdagskvelden i høstværet endelig kunne kjøre Parwin til Gardermoen, med de fire døtrene med på vei tilbake fra flyplassen. 

Denne saken er blant in Solidum advokatfirmas pro bono-saker (frivillig og ubetalt). Resultatet vi oppnådde for klienten gjennom et godt samarbeid, er ubeskrivelig og gjør jobben givende og spennende.

Link:

Aftenposten, 22. juni 2017
Aftenposten, 25 april 2017
Aftenposten, 28. april 2017

Aftenposten, 14. oktober 2017