Hva er det?

Samtaleprosess er en behandlingsform i barnevernssaker som tilbys av fylkesnemnda til partene, som et alternativ til behandling i forhandlingsmøte. Formålet er å få til en konstruktiv samtale mellom partene i saken og oppnå enighet uten forhandlingsmøte. Alle partene må samtykke til samtaleprosess. Behandlingsformen er derfor kun aktuell i de sakene partene er enige om at det kan være formålstjenlig i saken.

Hvordan foregår det?

Fylkesnemnda kaller partene inn til et møte som foregår i langt mindre formelle rammer enn et regulært forhandlingsmøte. På møtet deltar partene med deres respektive advokater, og to fra fylkesnemnda: en nemndsleder og en sakkyndig. Nemndsleders og sakkyndigs oppgave er å hjelpe partene frem til en løsning. Nemndsleder skal opptre objektivt og nøytralt under samtalemøtet.

Det er anledning for barnet å bli med i samtalemøtet. Barnet har krav på å ha med seg en tillitsperson. Barnets mening kan alternativt bli hørt gjennom en talsperson, eller ved at barnet snakker direkte med fylkesnemnda.

Den private parten skal være representert av advokat under samtaleprosessen. De private parter har krav på fri rettshjelp, og kan velge advokat selv.

Hva kan man oppnå?

Gjennom samtaleprosess kan partene undersøke muligheten for å komme frem til frivillige løsninger som er til barnets beste. Eksempelvis kan man bli enig om å forsøke ulike hjelpetiltak en periode eller andre midlertidige løsninger til det beste for barnet. Det er mulighet for å ha flere samtalemøter i en sak, for å forsøke ulike løsninger. Dersom en ikke klarer å bli enig med hverandre gjennom samtaleprosess, vil fylkesnemnda beramme et forhandlingsmøte.

Samtaleprosess kan bidra til å bedre kommunikasjonen mellom partene, og i beste fall kan man klare å finne frem til fleksible og gode løsninger som er til barnets beste.

Snakk med en av våre erfarne advokater for å sjekke om samtaleprosess kan være aktuelt i din sak – ta kontakt for en uforpliktende samtale på 21 09 02 02.