SKRIVEPLASS HOS ET LITT ANNERLEDES ADVOKATFIRMA?

in Solidum Advokatfirma tilbyr skriveplass til deg som er litt annerledes. Vi omfavner annerledeshet. Hos oss finner du kontor på bakkeplan, åpen kontorløsning, bordtennisbord og stor takhøyde.  

 Dersom du ønsker skriveplass hos oss, bør det ose annerledeshet av deg og det du skal skrive om.

Forslag til tema for masteroppgave:

i) Komparativ analyse av norsk og amerikansk straffeprosess; med fokus på Jay Zs låt ”99 problems and a ***** ain´t one”

ii) Operation Zero Dark Thirty – ekstrajudisielt drap? 

iii) Ekstraterritoriell anvendelse av menneskerettigheter i lys av autonom teknologi

iv) Norske eller utenlandske arveregler ved fordeling av fast eiendom – når eiendommen befinner seg i et land som legger til grunn lex rei sitae?

Send oss en utradisjonell søknad med CV til kontakt@insolidum.no. For mer informasjon, ta kontakt med advokat Farooq Ansari på tlf. 98018611.