Sakkyndig utredning i barnevernssak?

SAKKYNDIG UTREDNING I BARNEVERNSSAK?  Er det oppnevnt en sakkyndig til å foreta en utredning i barnevernssaken til dine barn? Da har du rett til å bli involvert i prosessen med valget av sakkyndig. Barnevernets mulighet til å engasjere en sakkyndig følger av...

Dette trenger du å vite i sak om omsorgsovertakelse

Skal barnevernet fremme sak om omsorgsovertakelse av ditt barn? Dette trenger du å vite i sak om omsorgsovertakelse: Å fremme sak om omsorgsovertakelse av barn er et at de mest alvorligste og inngripende tiltak som eksisterer. Barnevernet kan ikke bestemme dette på...