Arveoppgjør i Pakistan

Arveoppgjør etter dødsfall i Norge, der avdøde har eiendeler i Pakistan: I denne artikkelen vil vi gi en redegjørelse av prosessen med å få overført verdier til deg som arving, etter dødsfall av personer som har eiendeler i Pakistan, men som er bosatt i Norge....
Tips ved bilkjøp

Tips ved bilkjøp

LES OM VÅRE TIPS VED BILKJØP EU-godkjent? Sjekk når bilen sist var EU-godkjent. Dette kan du gjøre ved å slå opp bilens registreringsnummer her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/Kontrollfrist Lån eller andre heftelser? Sjekk om det er...
Tips ved bilkjøp

De vanligste manglene ved bilkjøp

LES MER OM DE VANLIGSTE MANGLENE VED BILKJØP Avvik fra det avtalte = mangel Dersom bilen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, vil avvikene utgjøre mangler etter loven. Hvorvidt bilen er i samsvar med det som er avtalt, må avgjøres etter en konkret vurdering. Dersom det...