Samtaleprosess i barnevernssaker

Hva er det? Samtaleprosess er en behandlingsform i barnevernssaker som tilbys av fylkesnemnda til partene, som et alternativ til behandling i forhandlingsmøte. Formålet er å få til en konstruktiv samtale mellom partene i saken og oppnå enighet uten forhandlingsmøte....