Adopsjon av barn fra Pakistan

Det er fullt mulig å adoptere fra Pakistan, selv om det ikke finnes noen norske organisasjoner som har rett til å drive adopsjonsformidling fra Pakistan. Prosessen kan imidlertid være lang og omfattende. Hvis du ønsker å adoptere et barn fra Pakistan, som du har en...

COS SOM HJELPETILTAK

    Artikkel skrevet av advokat Saqib Rizwani | In Solidum Advokatfirma    Som ledd i å gi foreldre råd og veiledning tilbyr barnevernet ofte kurs for å styrke foreldres omsorgsferdigheter. Et av de mest brukte kursene er det såkalte Circle of Security...