Utlendingsnemnda nektet Sohail Akbar asyl fordi de mente han kunne kjøpe seg fri fra en mulig dødsstraff i hjemlandet. Feil, sa retten. Etter en 5 år lang kamp fikk 36-åringen altså medhold i Borgarting Lagmansrett. in Solidum Advokatfirma, med advokat Farooq Ansari i spissen, bisto Akbar. Dette var en av våre pro-bono saker, da vi anså det som viktig å få prøvd saken ved en høyere rettsinstans.

– Dette forandrer livet mitt totalt. Jeg har hatt et veldig komplisert liv de siste ti årene. Jeg savner familien min hver dag, og er veldig sliten. Sønnen min på ni år har jeg aldri sett, sier Akbar.

Lagmannsretten godtok ikke UNEs forslag om å betale seg fri med blodpenger – Ikke fordi det er moralsk forkastelig, men fordi det var for usikkert om Akbar ville få en slik avtale. Instansen mente videre at UNE hadde lagt for stor vekt på muligheten til å inngå en avtale om blodpenger, og for liten vekt på faren for dødsstraff.

Omtale:
NRK, mars 2014